×

Події

33 Переглядів

13-15 квітня 2023 року представники Інституту вищої освіти НАПН України Олена Оржель та Наталія Шофолова взяли участь в Міжнародній конференції «Intercultural Education: Daily Life and Crisis Time», Department of Education Sciences University of Genoa, Італія (UNIGE)

Конференція продовжила дискусію учасників Проєкту Еразмус+ “Посилення співпраці між університетами і громадами” щодо соціальної місії університетів та міжкультурної освіти в звичайному житті та кризових ситуаціях. Насичений науковий діалог учасників з багатьох країн Європи був корисний для розуміння та вирішення проблем міжкультурної освіти, ринку праці та культурної різноманітності.

Програма
Презентація
Фото 1, 2, 3, 4
Більше про проєкт

43 Переглядів

11-13 квітня 2023 року в Генуї відбулася координаційна зустріч партнерів Проєкту Еразмус+ “Посилення співпраці між університетами і громадами” / Project Erasmus+ “Universities-Communities: strengthening cooperation” (UNICOM) (2023-2027)

Координатор Проєкту Department of Education Sciences University of Genoa, Італія (UNIGE, https://disfor.unige.it/ ) гостинно зустрів партнерів проєкту з Міністерства освіти і науки України, університетів та установ з України, Німеччини, Латвії, Чехії та Швеції.

За 3 дні інтенсивної роботи учасники Проєкту ознайомились з Розвитком Національного агентства забезпечення якості вищої освіти Італії (AVA), італійським досвідом трансферу знань та забезпечення якості освіти, дізнались історію UNIGE та Department of Education Sciences (DisFor).

Учасники Проєкту представили бачення та досвід своїх університетів щодо впровадження соціальної ролі та залучення громад. В процесі обговорення стратегії спільної роботи та досягнення цілей проєкту команда проєкту усвідомила, що в різних країнах та університетах існує різний підхід до розуміння «третьої» місії університетів: університети Італії та Швеції розглядають соціальну місію як застосування знань, здобутих у результаті досліджень, у виробництві та розв’язанні суспільних проблем, для латвійських та чеських університетів – це діяльність за межами університетських стін, пов’язана з бізнесом, громадами, школами, дитячими садочками. Кращі європейські практики у сфері вищої освіти допоможуть українським університетам виробити дієві рішення для підвищення їхньої соціальної ролі та третіх місій у сучасних українських реаліях на інституційному, національному та міжнародному рівнях для посилення їх спроможності спільно будувати краще майбутнє для громадян України.

Олена Оржель та Наталія Шофолова представили команду Інституту вищої освіти НАПН України.

Презентація
Фото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Програма зустрічі
Більше про проєкт

48 Переглядів

12 квітня 2023 р. відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, університет, суспільство: взаємодія в умовах змін», Інститут вищої освіти НАПН України, м. Київ, Україна (онлайн формат)

Конференція ініційована консорціумом партнерів Проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» / «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU) (https://ihed.org.ua/internationalization/redu/) у складі: Інститут вищої освіти НАПН України, Маріупольський державний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Британська Рада в Україні. Партнерами в організації Конференції також є: Національний Еразмус+ офіс в Україні, Національна агенція Advance HE (Велика Британія).

Мета Конференції – обговорити проблеми та виклики, що є актуальними для університетів України в умовах нових реалій, спричинених військовою агресією та завданнями післявоєнного відновлення країни.

Докладніше на сторінці Проєкту

132 Переглядів

Дні відкритих дверей в Інституті вищої освіти НАПН України

13 та 20 квітня 2023 р. відбудуться «Дні відкритих дверей» (онлайн-формат) з презентацією освітньо-наукової програми «Викладання і навчання у вищій освіті» для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Запрошуємо до участі науково-педагогічних та педагогічних працівників, випускників магістерських програм та усіх зацікавлених осіб.
Реєстрація учасників за посиланням: https://forms.gle/HSsjpKEp5X9gy7Ma8

Підключення до заходу 13 квітня 2023 р. (початок о 14 годині) за посиланням:
Zoom 13/04/2023
Ідентифікатор конференції: 847 2230 5994
Код доступу: 490627

Підключення до заходу 20 квітня 2023 р. (початок о 14 годині) за посиланням:
Zoom 20/04/2023
Ідентифікатор конференції: 830 5658 6910
Код доступу: 595907

 

22 Переглядів

Заступника директора з наукової роботи Юрія СКИБУ нагороджено медаллю НАПН України «Григорій Сковорода»

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, плідну наукову та науково-педагогічну діяльність та з нагоди ювілейної дати Юрія СКИБУ нагороджено медаллю НАПН України «Григорій Сковорода» .

Колектив Інституту вітає Юрія Скибу з високою відзнакою!

20 Переглядів

30 березня 2023 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:

  • внесення змін до складу Вченої ради Інституту та присвоєння Жаннеті Талановій, доктору педагогічних наук, головному науковому співробітнику відділу забезпечення якості вищої освіти вченого звання професора;
  • створення в Інституті спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук;
  • Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту в 2023 році;
  • звіт про роботу Ради молодих вчених Інституту у 2019–2022 роках;
  • план роботи Ради молодих вчених на 2023 рік;
  • підготовка до ІІ Міжнародної конференції «Особистість, університет, суспільство: проблеми взаємодії та розвитку»;
  • внесення змін до складу редакційної колегії журналу «Філософія освіти. Philosophy of Education».

За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповіді рішення.

34 Переглядів

Опубліковано тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість, університет, суспільство: виклики взаємодії та розвитку», яка відбулася 30 листопада 2022 р.

Мета Конференції — обговорення проблем та викликів, що є актуальними для університетів України в умовах нових реалій, спричинених військовою агресією та завданнями післявоєнного відновлення країни. Особливим акцентом Конференції є діяльність і розвиток переміщених університетів.

45 Переглядів

22-25 березня 2023 р. Тренінг «Стратегування у вищій освіті» (очний формат, с. Поляна)

У рамках виконання Проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» / «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU) відбувся тренінг «Стратегування у вищій освіті» (очний формат, с. Поляна) (Робота 2.4, 3.2)
Експерти Інституту вищої освіти НАПН України: Світлана Калашнікова, Олена Оржель, Наталія Шофолова
Запрошені експерти: Олена Юзькова, Тарас Добко, Євген Глібовицький, Валерія Міляєва
Тематика сесій:
1. Завдання Проєкту
2. Ключові параметри Стратегії
3. Цінності, що об’єднують
4. Оновлення бізнес-моделі. Управління змінами
5. Університет, який надихає. Культура служіння
6. Розширення горизонтів. Спроможність Університету
7. Комунікація з «людським обличчям»
8. Виклики реалізації Стратегії у часи кризи (психологічний аспект)
9. Прогромадський університет (Civic University): специфіка стратегій та ресурси
10. Стратегічна мапа
11. Розроблення технічного завдання для оновлення Стратегії розвитку Університету
Участь у тренінгу взяли 22 особи – управлінський персонал Маріупольського державного університету та Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Програма тренінгу

103 Переглядів

27 квітня 2023 р. відбудеться Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України” (онлайн).

Шановні колеги – науковці, аспіранти, докторанти, представники влади, бізнесу, громади!
Запрошуємо Вас до участі в роботі тематичної дискусійної панелі конференції з обговорення проблем та перспектив розвитку «Відкритої науки як чинника повоєнного відновлення та розбудови України як сильної європейської країни»  та пропонуємо  до 10 квітня 2023 р. заповнити електронну заявку учасника за посиланням https://forms.gle/qpZACprepWwwqfhS8, до якої прикріпити тези обсягом 200-250 слів.

За результатами роботи конференції планується публікація міжнародної колективної монографії (електронне видання), що буде рекомендована до друку вченою радою ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Монографії буде присвоєно номер ISBN. Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 25 квітня 2023 року надіслати на електронну адресу оргкомітету economistori@ukr.net розділи монографії обсягом від 12 до 30 сторінок формату А4 (Шрифт – Тіmеs New Rоmаn, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5).

Участь в конференції, публікація тез і розділів монографії є безкоштовними.
Більш детальна інформація про конференцію розміщена за посиланням: https://bit.ly/3Tj2Nok

Сподіваємось на Вашу участь.
Будемо також вдячні за поширення інформації про конференцію.
До зустрічі 27.04.2023 р. на тематичній дискусійній панелі «Відкрита наука як чинник повоєнного відновлення та розбудови України як сильної європейської країни».
Контактна особа з питань участі в роботі тематичної дискусійної панелі – Ольга Петроє,
тел. 050 552 62 99, e-mail: o.petroye@ihed.org.ua