×

Події

383 Переглядів

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті (навчання викладачів) – другий етап навчання

у рамках Проєкту “Програма вдосконалення викладання у вищій освіті” (2019 – 2021 роки), у травні 2020 року відбулася серія вебінарів, які для учасників Програми провели тренери британської агенції Advance HE

У період з червня по липень 2020 року експерти Інституту вищої освіти НАПН України організували для учасників он-лайн зустрічі, під час яких були обговорені теми:

  • Досконале викладання: що це, як цього досягти, як це засвідчити.
  • Актуальні проблеми вдосконалення викладання у вищій освіті України.
  • Вдосконалення викладання у вищій освіті: принципи та рекомендації ЄПВО.
  • Освітній процес у вищій освіті: базові терміни.
  • Розроблення освітньої програми: політики, рамки, алгоритм, учасники.
  • Робочі програми / описи навчальних дисциплін: кращі практики.

За результатами реалізації 2-го етапу Програми учасники розподілилися на 4 групи відповідно до обраних змістовних пріоритетів:

  1. Викладач університету (Профіль викладача; Ролі викладача в університеті; Взаємодія з колегами, навички роботи в команді; Взаємодія зі стейкхолдерами; Етичний кодекс викладача; Академічна кар’єра викладача; Професійний розвиток викладача; Зв’язок викладання та досліджень (викладацької та дослідницької діяльності; Академічна доброчесність)
  2. Планування викладання / навчання (Забезпечення якості вищої освіти (національний, інституційний, індивідуальний рівні; Розроблення / дизайн освітньої програми; Розроблення / дизайн навчальної дисципліни; Розроблення навчальних матеріалів; Зв’язок викладання та досліджень (викладацької та дослідницької діяльності))
  3. Реалізація викладання / навчання (Взаємодія зі студентами (різноманітність студентської когорти, мотивація, вплив); Індивідуальна та групова робота зі студентами; Організація освітнього процесу: форми та засоби; Методи викладання / навчання; Презентація матеріалів (презентаційні навички); Комунікація зі студентами та колегами (комунікаційні навички); Е – викладання / навчання (ІТ – технології); Моніторинг якості викладання / навчання; Залучення колег до викладання)
  4. Аналіз результатів викладання / навчання (Оцінювання результатів навчання; Оцінювання якості викладання; Рефлексія; Зворотній зв’язок; Самооцінювання та колегіальне оцінювання викладання).

Наступний період (липень – серпень) учасники Програми працюють у своїх групах над аналізом кращих практик за обраною тематикою.

388 Переглядів

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті (навчання викладачів)

Проект “Програма вдосконалення викладання у вищій освіті” (2019 – 2021 роки)

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті реалізується Інститутом вищої освіти НАПН України у партнерстві з Британською Радою в Україні, за участі британської агенції Advance HE та за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

Мета Програми – підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання.
Протягом трьох років (2019 – 2021 рр.) до участі у Програмі планується залучити 30 університетів України.

За результатами конкурсного відбору, що проходив на початку 2020 року, до участі у першому циклі Програми увійшли команди 10 університетів, серед яких:
– Запорізький національний університет;
– Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
– Львівський національний університет імені Івана Франка;
– Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
– Національний університет «Острозька академія»;
– Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
– Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
– Сумський державний університет;
– Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
– Український державний університет залізничного транспорту.

У межах реалізації Програми передбачено здійснення низки ініціатив, спрямованих на підсилення інституційної спроможності закладів вищої освіти України щодо вдосконалення викладання, зокрема:
– навчання викладачів університетів;
– професійний розвиток представників керівного складу закладів вищої освіти;
– розроблення та реалізація інституційних проектів університетів;
– розроблення Національної електронної платформи «Вища освіта України: кращі практики»;
– підготовка та видання посібника для викладачів університетів та он-лайн курсу для молодих викладачів та ін.

Навчання викладачів університетів розпочалося у травні 2020 року з серії вебінарів. Серед запропонованих для обговорення тем такі:
– Використання он-лайн технологій у навчанні.
– Вплив емоцій на ефективність навчання.
– Оцінювання результатів навчання студентів та особливості зворотного зв’язку.
– Як забезпечити інтерактивність під час викладання?
– Способи залучення студентів до активної взаємодії тощо.

Під час навчання в он-лайн режимі викладачі університетів використовують широкий спектр ІКТ-засобів, мають доступ до спеціальної електронної платформи, великої кількості корисних джерел і навчальних матеріалів, активно спілкуються між собою. За результатами реалізації даного он-лайн етапу навчання викладачі університетів – учасників Програми мають проводять для колег міні-заняття, що супроводжуються детальним аналізом і зворотнім зв’язком.

174 Переглядів

#StayHome і проводьте час з користю разом із Британською Радою! Онлайн-діалог “Чи відійдуть університетські кампуси в минуле?”(13.05.2020,16.00)

Британська Рада продовжує серію онлайн-діалогів для представників університетів про вплив та наслідки пандемії Covid-19 на навчальний процес у сфері вищої освіти.

Запрошуємо долучитися до другого діалогу на тему «Чи відійдуть університетські кампуси в минуле?», який відбудеться в середу, 13 травня, о 16.00 за київським часом.

364 Переглядів

13-24 квітня 2020 р. Сесія аспірантів ОНП “Політика і лідерство у вищій освіті” (дистанційний формат)

Розклад занять.

24 квітня 2020 р. – Модуль “Основи проектного менеджменту для реалізації дослідницьких ініціатив” (Викладач – Світлана Калашнікова)

23 квітня 2020 р. – Модуль “Університетська соціальна відповідальність у контексті університетського лідерства” (Викладач – Олена Оржель)

22 квітня 2020 р. – Модуль “Лідерство у вищій освіті: теоретичні основи”(Викладач – Світлана Калашнікова)

21 квітня 2020 р. – Модуль “Основи академічного письма та оприлюднення наукових результатів” (Викладач – Наталя Базелюк)

20 квітня 2020 р. – Модуль “Вища освіта у контексті сучасного українського суспільства” (Викладач – Володимир Рябченко)

17 квітня 2020 р. – Модуль “Дослідницьке лідерство” (Викладач – Ірина Драч)

16 квітня 2020 р. – Модуль “Філософські проблеми вищої освіти сьогодення: методологічні та ціннісні засади” (Викладач – Юрій Мєлков)

15 квітня 2020 р. – Модуль “Управління якістю вищої освіти” (Викладач – Олена Слюсаренко)

14 квітня 2020 р. – Модуль “Менеджмент економічної діяльності ЗВО” (викладач – Ігор Жиляєв)
sesiia aspirantiv 2020-04-14 covid-19

13 квітня 2020 р. – заняття для аспірантів ОНП «Політика і лідерство у вищій освіті» (модуль «Автономія університету: ЄПВО та стан в Україні», викладач – С. Калашнікова)
Sesiia aspirantiv 2020-04-13 covid-19

359 Переглядів

Результати загальнонаціонального опитування «Перспективи та потреби розвитку університетів України у процесі реформування вищої освіти у контексті європейської інтеграції»

Публікацію підготовлено за результатами проведення загальнонаціонального опитування серед університетів України, проведеного фахівцями Інституту вищої освіти НАПН України у 2019 році, з метою визначення пріоритетів і потреб для забезпечення інституційного розвитку університетів та їх академічних спільнот за напрямами: інтернаціоналізація вищої освіти, професійний розвиток науково-педагогічних працівників, якість вищої освіти, врядування у вищій освіті, фінансова автономія закладів вищої освіти.

794 Переглядів

Міжнародний науковий журнал “Університети і лідерство”

Електронне наукове фахове видання: Категорія “Б”, Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка, Спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки (Наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409)

№ 2(8) 2019 року – у відкритому доступі
Термін подачі статей до № 1(9) 2020 року – до 1 травня 2020 р.

655 Переглядів

Результати конкурсу (першого циклу) “Програми вдосконалення викладання у вищій освіті”

Список закладів вищої освіти – переможців конкурсу:
1. Запорізький національний університет
2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3. Львівський національний університет імені Івана Франка
4. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
5. Національний університет “Острозька академія”
6. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
7. Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
8. Сумський державний університет
9. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
10. Український державний університет залізничного транспорту

Організатори конкурсу щиро дякують командам всіх університетів, які подали заявки на конкурс, та готові надати командам університетів індивідуальні консультації щодо покращення якості заявки і участі у наступному конкурсі “Програми вдосконалення викладання у вищій освіті“.
Запит на консультацію надсилається контактною особою від команди на електронну пошту ihed@ihed.org.ua