×

Події

193 Переглядів

Червень 2015 р.

Події червня 2015 р.:

2-4 червня 2015 р. – Звітна наукова конференція “Наука і вища освіта

(інформаційне повідомленнявимоги до статей, програма).

5-15 червня 2015 р. – Вступні іспити в аспірантуру

15 червня 2015 р. – Приймальна комісія (12.00)

15 червня 2015 р. – Засідання Вченої ради (14.00)

17-19 червня 2015 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Правове забезпечення освітніх реформ в Україні

24 червня 2015 р. – Засідання Спеціалізованої вченої ради Д26.456.01 (14.00)

25 червня 2015 р. – Засідання Спеціалізованої вченої ради Д26.456.02 (11.00; 14.00)

26 червня 2015 р. – Засідання Спеціалізованої вченої ради Д26.456.02 (11.00; 14.00)

30 червня 2015 р. – Тренінг для експертів Проекту Програми TEMPUS “ELITE

164 Переглядів

Травень 2015 р.

Події травня 2015 р.:

5-25 травня 2015 р. – Прийом документів до вступу в докторантуруаспірантуру

13 травня 2015 р. – Засідання Спеціалізованої вченої ради Д26.456.02 (11.00; 14.00)

13-18 травня 2015 р. – Кандидатські іспити (за графіком)

14 травня 2015 р. – Щорічний міський науково-методичний семінар для молодих учених (у рамках Фестивалю науки). Тема “Обговорення проекту Стратегії реформування вищої освіти в Україні  до 2020 року” (початок о 11.00)

21 травня 2015 р. – Президія НАПН України

25 травня 2015 р. – Дирекція (14.00)

27 травня 2015 р. – Засідання приймальної комісії (14.00)

28 травня 2015 р.  Засідання Спеціалізованої вченої ради К.26.053.11 (11.00).

28 травня 2015 р. – Колегія МОН України. Розгляд питання “Про створення системи забезпечення якості вищої освіти в Україні

28-29 травня 2015 р. – Міжнародна конференція “Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій” (сайт конференції)

171 Переглядів

Квітень 2015 р.

Події квітня 2015 р.:

1 квітня 2015 р. – Президія НАПН України (початок о 14.00)

2 квітня 2015 р. – Методологічний семінар НАПН України (початок о 14.00)

3 квітня 2015 р. – Загальні збори НАПН України (початок о 10.00)

3 квітня 2015 р.  Засідання Спеціалізованої вченої ради К.26.053.11

13-17 квітня 2015 р.  Виробнича практика студентів КНПУ імені М.П. Драгоманова (спеціальність – Управління навчальним закладом)

15 квітня 2015 р.– Засідання Спеціалізованої вченої ради Д26.456.02

27 квітня 2015 р. – Дирекція (початок о 12.00)

27, 28 квітня 2015 р. – Засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.456.01 (початок 14.00)

27 квітня 2015 р. – Семінар для аспірантів, докторантів, здобувачів за темою “Типові помилки в підготовці й оформленні дисертації та авторефератів дисертації”. Доповідач  В. Майборода, д.п.н., проф. (початок о 11.00)

27 квітня 2015 р. – Засідання атестаційної комісії (початок о 14.00)

28 квітня 2015 р. – Семінар “Забезпечення академічної доброчесності” (доповідачі – В. Ковтунець, С. Калашнікова, С. Курбатов) (початок – 12.00)

30 квітня 2015 р. – Засідання Вченої ради Інституту (початок о 14.00)

163 Переглядів

Презентація аналітичного звіту

2 березня 2015 р. на розширеному засіданні Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України відбулися презентація та обговорення аналітичного звіту “Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження” звіт

Доповідачі: Олег Шаров, Сергій Мельник

176 Переглядів

Березень 2015 р.

Події березня 2015 р.:

2 березня 2015 р. – Засідання Вченої ради Інституту (початок о 14.00)

18 березня 2015 р. – Круглий стіл “Шляхи забезпечення фінансової автономії вищих навчальних закладів” (початок о 11.00) Аналітична записка

19 березня 2015 р. – Дирекція (початок о 14.00)

23 березня 2015 р. – Семінар для аспірантів, докторантів, здобувачів. Тема “Аргументація в системі наукового дискурсу”. Доповідач  З.Ф. Самчук, д.філос.н. (початок о 11.00)

26-27 березня 2015 р.  Засідання Спеціалізованої вченої ради Д26.456.01

30 березня 2015 р. – Засідання Вченої ради Інституту (початок о 14.00)

31 березня 2015 р. – Засідання Спеціалізованої вченої ради Д26.456.02

154 Переглядів

Лютий 2015 р.

Події лютого 2015 р.:

12 лютого 2015 р. – Дирекція (початок о 14.00)

18 лютого 2015 р. – Засідання Спеціалізованої вченої ради Д26.456.02

19 лютого 2015 р. – Засідання Спеціалізованої вченої ради Д26.456.01

23 лютого 2015 р. – Семінар для аспірантів, докторантів, здобувачів

23 лютого 2015 р. – Атестація аспірантів, докторантів, здобувачів 1 року навчання

179 Переглядів

Січень 2015 р.

Події січня 2015 р.:

12 січня 2015 р. – Дирекція (початок о 14.00)

15 січня 2015 р. – Збори колективу Інституту (початок о 14.00)

21 січня 2015 р. – Засідання Спеціалізованої вченої ради Д26.456.02

22 січня 2015 р. – Засідання Спеціалізованої вченої ради Д26.456.01

29 січня 2015 р. – Засідання Вченої ради Інституту (початок о 14.00)

166 Переглядів

Семінар для аспірантів, докторантів і здобувачів

Тема “Підготовка навчально-методичної літератури як важливий результат наукового дослідження“. Доповідач: Г. Козлакова, д.пед.н., проф., головний науковий співробітник відділу теорії та методології природничої й інженерної освіти Інституту вищої освіти НАПН України.

Тема “Наукометрія у фундаментальних дослідженнях: методика і практика використання інформаційних продуктів компаній Elsevier B.V. (SCOPUS, Mendeley та Science Direct) у наукових дослідженнях”. Доповідач: І. Прохор, аспірант Інституту вищої освіти НАПН України, проректор з навчальної роботи,  доц. кафедри романо-германської філології ПрАТ “ВНЗ “Київська гуманітарна академія”.

Місце проведення: Зала Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України

189 Переглядів

Міжнародна конференціяConference of 2014

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»

12 листопада 2014 р., м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 60, 2-й поверх, Зал Вченої ради

Сайт Конференції – http://www.ihed.org.ua/ua/resursy/konferentsiia.html

Conference

III International Scientific Conference “European Intergation of Higher Education of Ukraine in Context of Bologna Process”

November 12, 2014

173 Переглядів

Міжнародна конференція

VIII Міжнародна науково-практична конференція “Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України”

25-26 вересня 2014 р.

Інформаційний лист