×

Події

302 Переглядів

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті (навчання викладачів) – третій етап навчання

сторінка Проєкту

19, 20, 29 та 30 жовтня 2020 р. відбулася серія вебінарів, які для учасників Програми провели тренери британської агенції Advance HE https://www.advance-he.ac.uk

Тематика вебінарів:

 • Дизайн / розроблення освітньої програми – ключові концепції.
 • Дизайн / розроблення навчальної дисципліни – ключові концепції.
 • Активне планування та моделювання змін.
 • Креативні підходи до навчання та викладання.
 • Педагогічні підходи, що забезпечують значний вплив – симуляції, проблемно-орієнтоване навчання (навчання на основі кейсів), геймификація.
 • Ефективне викладання та навчання онлайн: інновації та вплив

Учасниками Програми є викладачі 10 університетів України:

 • Запорізький національний університет;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
 • Національний університет «Острозька академія»;
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
 • Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
 • Сумський державний університет;
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 • Український державний університет залізничного транспорту.

Онлайн сесії базувалися на інтенсивній підготовчій діяльності учасників Програми з матеріалами та завданнями, розміщеними у навчальному середовищі Brightspace.

Загальна інформація про Програму

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті реалізується Інститутом вищої освіти НАПН України у партнерстві з Британською Радою в Україні, за участі британської агенції Advance HE та за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

Мета Програми – підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання.

Протягом трьох років (2019 – 2021 рр.) до участі у Програмі планується залучити 30 університетів України.

У межах реалізації Програми передбачено здійснення низки ініціатив, спрямованих на підсилення інституційної спроможності закладів вищої освіти України щодо вдосконалення викладання, зокрема:

 • навчання викладачів університетів;
 • професійний розвиток представників керівного складу закладів вищої освіти;
 • розроблення та реалізація інституційних проектів університетів;
 • розроблення Національної електронної платформи «Вища освіта України: кращі практики»;
 • підготовка та видання посібника для викладачів університетів та он-лайн курсу для молодих викладачів та ін.
346 Переглядів

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті

сторінка Проєкту

1 жовтня 2020 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка у межах реалізації проєкту «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті» розпочалася Програма професійного розвитку науково-педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності»

3 жовтня 2020 року директор Інституту вищої освіти НАПН України Світлана Калашнікова провела для учасників Програми заняття на тему «Розроблення освітньої програми: політики, рамки, алгоритм, учасники, результати».

6 жовтня 2020 року у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» у межах реалізації проєкту «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті» відбулося відкриття Центру професійного розвитку персоналу НТУ «Дніпровська політехніка».
Учасників заходу з побажаннями успішної діяльності команді Центру привітала директор Інституту вищої освіти НАПН України Світлана Калашнікова.

207 Переглядів

Проєкт «Структурована співпраця в області докторських досліджень (підготовки), підготовки з універсальних навичок та академічного письма в регіонах України»

сторінка Проєкту

30 вересня 2020 року в межах реалізації Проєкту «Структурована співпраця в області докторських досліджень (підготовки), підготовки з універсальних навичок та академічного письма в регіонах України» в Інституті вищої освіти НАПН України відбувся семінар для університетів та дослідницьких інститутів – партнерів Проєкту, присвячений питанням колегіального оцінювання (peer-review) розроблених навчальних дисциплін та питанням акредитації освітніх програм з підготовки докторів філософії.

У межах семінару директор Інституту вищої освіти НАПН України Світлана Калашнікова та завідувач відділу науково-організаційної та кадрової роботи Інна Власова зробили доповідь на тему «Забезпечення якості PhD-програм».

Заступник директора з наукової роботи Олена Слюсаренко презентувала досвід Інституту щодо акредитації освітньо-наукових програм з підготовки докторів філософії за спеціальностями «Політика і лідерство у вищій освіті» та «Викладання і навчання у вищій освіті»

1 жовтня 2020 року науковці Інституту взяли активну участь (у тому числі у ролі спікерів) у семінарі «Методика проведення процедури підготовки до акредитації освітньо-наукових програм третього циклу вищої освіти», що відбувся в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за участі членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

6 жовтня 2020 року у межах фінальної конференції команда Інституту представила основні результати виконання Проєкту «Структурована співпраця в області докторських досліджень (підготовки), підготовки з універсальних навичок та академічного письма в регіонах України».

390 Переглядів

Проєкт ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» / «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU) (2020-2023 роки)

сторінка Проєкту
18-20 серпня 2020 р. – Тренінг з управління Проєктом (Робота 7.1).
Участь у тренінгу взяли 19 осіб – представників організацій – партнерів Проєкту.
Програма Тренінгу. Фото

381 Переглядів

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті (навчання викладачів) – другий етап навчання

у рамках Проєкту “Програма вдосконалення викладання у вищій освіті” (2019 – 2021 роки), у травні 2020 року відбулася серія вебінарів, які для учасників Програми провели тренери британської агенції Advance HE

У період з червня по липень 2020 року експерти Інституту вищої освіти НАПН України організували для учасників он-лайн зустрічі, під час яких були обговорені теми:

 • Досконале викладання: що це, як цього досягти, як це засвідчити.
 • Актуальні проблеми вдосконалення викладання у вищій освіті України.
 • Вдосконалення викладання у вищій освіті: принципи та рекомендації ЄПВО.
 • Освітній процес у вищій освіті: базові терміни.
 • Розроблення освітньої програми: політики, рамки, алгоритм, учасники.
 • Робочі програми / описи навчальних дисциплін: кращі практики.

За результатами реалізації 2-го етапу Програми учасники розподілилися на 4 групи відповідно до обраних змістовних пріоритетів:

 1. Викладач університету (Профіль викладача; Ролі викладача в університеті; Взаємодія з колегами, навички роботи в команді; Взаємодія зі стейкхолдерами; Етичний кодекс викладача; Академічна кар’єра викладача; Професійний розвиток викладача; Зв’язок викладання та досліджень (викладацької та дослідницької діяльності; Академічна доброчесність)
 2. Планування викладання / навчання (Забезпечення якості вищої освіти (національний, інституційний, індивідуальний рівні; Розроблення / дизайн освітньої програми; Розроблення / дизайн навчальної дисципліни; Розроблення навчальних матеріалів; Зв’язок викладання та досліджень (викладацької та дослідницької діяльності))
 3. Реалізація викладання / навчання (Взаємодія зі студентами (різноманітність студентської когорти, мотивація, вплив); Індивідуальна та групова робота зі студентами; Організація освітнього процесу: форми та засоби; Методи викладання / навчання; Презентація матеріалів (презентаційні навички); Комунікація зі студентами та колегами (комунікаційні навички); Е – викладання / навчання (ІТ – технології); Моніторинг якості викладання / навчання; Залучення колег до викладання)
 4. Аналіз результатів викладання / навчання (Оцінювання результатів навчання; Оцінювання якості викладання; Рефлексія; Зворотній зв’язок; Самооцінювання та колегіальне оцінювання викладання).

Наступний період (липень – серпень) учасники Програми працюють у своїх групах над аналізом кращих практик за обраною тематикою.