×
21 Переглядів

Презентація та експертне обговорення проєкту наукового дослідження Інституту вищої освіти НАПН України на засіданні Національного осередку CoARA в Україні

30 листопада 2023 р. на засіданні Національного осередку Coalition for Advancing Research Assessment в Україні відбулася презентація та експертне обговорення наукового дослідження «Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки в умовах післявоєнного відновлення країни», запланованого до виконання відділом дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН України у 2024-2025 рр.

Науковим керівником, доктором педагогічних наук, професором Іриною Драч презентовано мету дослідження, його етапи та завдання, а також очікувані наукові результати і колектив виконавців. У ході дискусії членами Національного осередку CoARA в Україні підтримано проєкт дослідження, запропоновано можливості щодо залучення міжнародних експертів, фахово й критично оцінено запропоновані завдання, висловлено зацікавленість в очікуваних наукових результатах.

Ініціативу щодо обговорення проєктів наукових досліджень Інституту з ключовими стейкхолдерами регламентовано політикою Інституту, зокрема схваленими Вченою радою Рекомендаціями для покращення якості наукових досліджень та їх представлення (протокол № 10/1 від 31 серпня 2023 р.).