×

Події

200 Переглядів

Грудень 2017 р.

4 грудня – Інформаційна зустріч з приводу оголошення конкурсу (3 етап) Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України
11 грудня – Засідання Вченої ради

14 грудня – Круглий стіл “Викладання корпоративної соціальної відповідальності та Цілей сталого розвитку: реалії та перспективи” (12.00-15.00) Інформаційне повідомленняРеєстрація учасників є обовязковою!

28 грудня – Засідання Вченої ради

206 Переглядів

Листопад 2017 р.November 2017

7 листопада – Міжнародна конференція “Болонський процес: врядування у системі вищої освіти в контексті забезпечення якості
10 листопада – Семінар Erasmus+ -офісу в Україні
16 листопада – Інформаційна зустріч з приводу оголошення конкурсу (3 етап) Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України
17 листопада – Загальні збори НАПН України
30 листопада – Засідання спеціалізованої вченої радиNovember 7, 2017 – International Conference “Bologna Process: Governance in the System of Higher Education in the Context of Quality Assurance”

November 10, 2017 – Seminar Erasmus+

November 16, 2017 – Information meeting on the announcement of the competition (stage 3) of the Leadership Development Program of Ukrainian Universities

November 17, 2017 – General Meeting of the National Academy of Sciences of Ukraine

November 30, 2017 – Session of the Academic board Д 26.456.01 (Philosophy)

163 Переглядів

Жовтень 2017 р.October 2017

2 жовтня – Засідання спеціалізованої ради Д 26.456.01 (філософія)
23 жовтня – 3 листопада – Очна сесія для аспірантів
27 жовтня – Моніторинговий семінар для учасників Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України (докладніше)
30 жовтня – Засідання Вченої ради Інституту

October 2, 2017 – Session of the Academic board Д 26.456.01 (Philosophy)
October 23-31, 2017 – Full session for graduate students
October 27, 2017 – Monitoring seminar for participants of the Leadership Development Program of Ukrainian Universities (more)
October 30, 2017 – Session of the Academic board

190 Переглядів

Конференція

7 листопада 2017 р.

Міжнародна конференція “Болонський процес: врядування у системі вищої освіти в контексті забезпечення якості

187 Переглядів

Вересень 2017 р.September 2017

15 вересня – Установча сесія для аспірантів, ОНП “Викладання і навчання у вищій освіті
21 вересня – Вчена рада Інституту (12.00); Збори трудового колективу (14.00)September 15, 2017 – Constituent session for graduate students (10.00)

September 21, 2017 – Session of the Academic board (12.00); the General Assembly of the personnel (14.00)

188 Переглядів

Конференції 2017 р.

24 травня 2017 – ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Університет і лідерство”
2 червня 2017 – Всеукраїнська науково-практична конференція “Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті
8-12 червня 2017 – Звітна наукова конференція Інституту «Наука і вища освіта» (серія круглих столів). Програма.
7 листопада 2017 – VІ Міжнародна науково-практична конференція “Європейська інтеграція  вищої  освіти  України:  політика  та  врядування  в контексті забезпечення якості”

212 Переглядів

Травень 2017 р.

11 травня (11.00) – Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02
11 травня (15.00) – Засідання Вченої ради (14.00)
18 травня (11.00) – Круглий стіл «Американські та європейські практики акредитації університетів та можливості використання відповідного досвіду в Україні»
24 травня – ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Університет і лідерство”проекту Програми TEMPUS “ELITE”

209 Переглядів

Квітень 2017 р.

6 квітня – Дирекція (11.00)
13 квітня – Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 (14.00)
10-13, 18-21 квітня – Сесія освітньо-наукової програми (ОНП) підготовки докторів філософії. Аспірантурадистанційне навчання.
13-14, 24-26 квітня – Заходи Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України
25 квітня – Круглий експертний стіл «Нова модель економічної діяльності у сфері вищої освіти в Україні» (14.00). Інформаційний лист.
27 квітня – Круглий стіл «Міжнародна наукометрика: різновиди, досвід і перспективи» (11.00). Анотація.

27 квітня – Засідання Вченої ради (14.00)

201 Переглядів

Березень 2017 р.

2 березня 2017  Семінар «Як виміряти та побудувати довіру». Експерт — Pierre Winicki (Франція)

3 березня 2017  Круглий стіл. Проект QUAERE

16 березня 2017  Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 (педагогіка)

23 березня 2017  Методологічний семінар: “Академічний плагіат: запобігання та методи і програми його виявлення“. Початок о 10.00 (докладнішепрезентація)

23 березня 2017  Атестація докторантів і аспірантів Інституту за І півріччя 2016-2017 рр. Початок о 14.00, докладніше.

30 березня 2017  Засідання Вченої ради Інституту

30 березня 2017  Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.456.01 (філософія)

196 Переглядів

Лютий 2017 р.

02 лютого 2017  Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 (педагогіка)

6–8 лютого 2017  Сесія екзаменаційна (ОНП підготовки докторів філософії). Аспірантурадистанційне навчання.

8–10 лютого 2017 Заходи Програми розвитку лідерського потенціалу Університетів України