×
13 Переглядів

12 грудня 2023 р. в Інституті вищої освіти НАПН України відбулася презентація та експертне обговорення наукового дослідження

«Розвиток університетів у контексті післявоєнного відновлення: синергія соціальних і інституційних трансформацій вищої освіти, науки та економіки», запланованого до виконання відділом соціальних та інституційних трансформацій у вищій освіті у 2024-2025 рр.

Науковий керівник теми, доктор філософських наук, старший дослідник Ю.О. Мєлков презентував мету дослідження, окреслив його актуальність та основні завдання, а також представив колектив виконавців та очікувані результати. У дискусії взяли участь представники різних закладів вищої освіти України, зокрема Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Київського університету імені Бориса Грінченка, Інституту психології та соціальних наук Міжрегіональної академії управління персоналом, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Національного університету фізичного виховання і спорту України та ін., які підтримали проєкт дослідження, експертно оцінили запропоновані завдання та напрями дослідження, а також висловили зацікавленість в очікуваних наукових результатах.

Ініціативу щодо обговорення проєктів наукових досліджень Інституту вищої освіти НАПН України з ключовими стейкхолдерами регламентовано політикою Інституту, зокрема схваленими Вченою радою Рекомендаціями для покращення якості наукових досліджень та їх представлення (протокол № 10/1 від 31 серпня 2023 р.).