×

Події

5 Переглядів

27-30 травня 2024 року пройшов навчальний візит в Університеті Генуї «Третя місія, які кроки та які обов’язки: Університет Генуї».

Візит був присвячений вивченню досвіду Університету Генуї у реалізації третьої місії, обговорення концепції облаштування Центрів взаємодії з громадою на базі університетів-членів консорціуму, розробці політики та методології оцінки його подальшого функціонування; діяльності університету щодо впровадження та посилення третьої місії.
Програма

3 Переглядів

Процеси професіоналізації в енергоефективності

Володимир Ковтунець, науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України взяв участь у роботі круглого столу «Процеси професіоналізації в енергоефективності», який відбувся 22 травня 2024 року в Київському національному університеті технологій та дизайну.
Організаторами та співорганізаторами заходу були Київський національний університет технологій та дизайну, Міжнародне агентство професійних кваліфікацій, Міністерства з розвитку територій, громад та інфраструктури України, Асоціація енергоаудиторів України та Національного агентства кваліфікацій.
Мета заходу – обговорити проблеми навчання та сертифікації енергоаудиторів та шляхи їх вирішення.
Провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти В. Ковтунець презентував психометричний аналіз оцінювання результатів навчання. Аналіз засвідчив важливість різних заходів для валідного та якісного оцінювання здобувачів: тестування, виконання професійного завдання, а також важливість використання тестових завдань відкритого типу.
Під час заходу було обговорено особливості розвиток професійних кваліфікацій та кваліфікаційних центрів з енергоефективності. Учасники обмінялися практичним досвідом підготовки фахівців енергоаудиту.

7 Переглядів

30 травня 2024 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Перед початком засідання директор Інституту І.І. Драч повідомила про нагородження В.І. Лугового, І.І. Драч, О.М. Петроє, В.В. Зінченка, Ю.О. Мєлкова, І.Б. Жиляєва, І.Ю. Регейло, О.М. Слободянюк, Н.В. Базелюк дипломами НАПН України І ступеня за монографію «Теоретичні та методичні основи модернізації механізмів підвищення дослідницької спроможності університетів України у контексті імплементації концепції «Відкрита наука» та повоєнного відновлення України як сильної європейської країни».

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:

  • схвалення проєкту Концепції розвитку відкритої науки в НАПН України на 2025–2027 роки;
  • оновлення освітньо-наукової програми «Політика і лідерство у вищій освіті» з підготовки докторів філософії у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки;
  • рекомендацію до друку чергових номерів журналів «Університети і лідерство. Universities and Leadership», «Філософія освіти. Philosophy of Education».

За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.

5 Переглядів

«Вулик», підручник з української мови як іноземної для дітей білінгвів

Марія Щедріна, аспірантка Інституту вищої освіти НАПН України 1-го року навчання освітньо-наукової програми «Викладання і навчання у вищій освіті»  презентувала свій авторський дебют – дитячу книжки для вивчення української мови «ВУЛИК». Цільовою аудиторією книжки є діти, родини яких покинули Україну через російську агресію, діти, народжені у змішаних родинах та батьки яких воліють, щоб, попри все, діти мали зв’язок з Україною та вивчали рідну мову. За словами авторки: «У книзі я хотіла показати, що ти можеш бути українцем, незважаючи на різницю в рисах обличчя, кольорі шкіри». Книга насичена глибокими смислами та закладає основу формування загальнолюдських цінностей: поваги до власного коріння та толерантності до інших культур, справедливості та співчуття, важливості власної реалізації.
Щиро вітаємо авторку з дебютом та бажаємо подальших творчих перемог!

7 Переглядів

Соціально-гуманітарні студії: інновації, виклики та перспективи

У рамках угоди про співпрацю між Інститутом вищої освіти НАПН України та Державним університетом «Житомирська політехніка» 16-17 травня 2024 року на базі Державного університету «Житомирська політехніка» відбулася ІІ Міжнародна наукова конференція «Соціально-гуманітарні студії: інновації, виклики та перспективи». До конференції долучилися науковці з різних регіонів України, Швеції, Польщі, Азербайджану.
Метою конференції стало сприяння розвитку наукових досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук, обговорення актуальних проблем сучасних соціально-гуманітарних досліджень та визначення пріоритетних напрямів їх розвитку.
З доповіддю на тему «Розвиток здатності у майбутніх фахівців до навчання впродовж життя відповідно до потреб ринку праці» виступив доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту вищої освіти НАПН України Юрій Скиба.
Доповідачі розглядали широкий спектр тем, від філософії та історії до психології та медіакомунікацій.
Конференція стала чудовою платформою для обміну досвідом та налагодження міжнародних зв’язків у сфері соціально-гуманітарних досліджень.

6 Переглядів

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ для вступників до аспірантури

07.05.2024 р. о 14.00 год. в Інституті вищої освіти НАПН України, в онлайн форматі, відбудеться День відкритих дверей для вступників до аспірантури  за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, освітньо-наукова програма “Політика і лідерство  у вищій освіті”.
Підключення за посиланням

6 Переглядів

Мережа державних закладів вищої освіти України: аналіз ефективності та конкурентоспроможності : препринт (аналітичні матеріали); за ред. В. Кременя.

Надруковано препринт (аналітичні матеріали), підготовлений за участю вчених Інституту вищої освіти НАПН України: Мережа державних закладів вищої освіти України: аналіз ефективності та конкурентоспроможності : препринт (аналітичні матеріали) /
В. Кремень, В. Луговий, П. Саух, О. Слюсаренко, Ж. Таланова; за ред. В. Кременя. Київ: НАПН України, 2024. 68 с.

https://doi.org/10.37472/NAES-IHED-2024
PDF
У препринті (аналітичних матеріалах) проаналізовано стан, ефективність і конкурентоспроможність мережі державних закладів вищої освіти України. Надана загальнонаціональна та за регіонами характеристика мережі закладів з огляду на їх кількість і величину, профіль і пріоритетність підготовки, охоплення і дублювання, комплектність спеціальностей, позиції в міжнародних університетських рейтингах, перспективи оптимізації, насамперед шляхом укрупнення. Результати дослідження можуть бути корисними для проведення пріоритетних реформ вищої освіти, необхідних у воєнний і післявоєнний періоди, підвищення обороноздатності держави та успішної євроінтеграції країни.
Адресовано управлінцям, дослідникам, суб’єктам освітньої діяльності.

5 Переглядів

Інститут приєднався до Barcelona Declaration on Open Research Information

Інститут вищої освіти НАПН України приєднався до Барселонської декларації про відкриту наукову інформацію (Barcelona Declaration on Open Research Information) та включений до списку підписантів на вебсайті Декларації: https://barcelona-declaration.org/signatories/
Відповідна заявка Інституту була схвалена 26 квітня 2024 р.

Барселонська декларація про відкриту наукову інформацію презентована 16 квітня 2024 р.
Підписанти Декларації беруть на себе наступні зобов’язання:

  • зробити відкритість наукової інформації стандартом
  • співпрацювати із сервісами та системами, що підтримують відкриту наукову інформацію
  • дбати про стійкий розвиток інфраструктур для відкритої наукової інформації
  • спільно працювати для реалізації переходу від закритої до відкритої наукової інформації

9 Переглядів

29 квітня 2024 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Перед початком засідання:
– голова Вченої ради О.Ю. Оржель вручила О.Ф. Паламарчук, старшому науковому співробітнику відділу забезпечення якості вищої освіти, атестат старшого дослідника зі спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки»;
– директор Інституту І.І. Драч вручила відзнаки співробітникам Інституту:
Ю.К. Корсаку, кандидату філософських наук, старшому науковому співробітнику відділу науково-організаційної та кадрової роботи – Подяку директора Інституту за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди ювілею;
О.М. Отич, доктору педагогічних наук, професору, головному науковому співробітнику відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці – Сертифікат доповідача семінару «Формування інноваційної інфраструктури закладів вищої освіти: теоретичні основи і європейський досвід»;
О.М. Петроє, доктору наук з державного управління, професору, завідувачу відділу дослідницької діяльності університетів та О.Ю. Оржель, доктору наук з державного управління, доценту, головному науковому співробітнику відділу взаємодії університетів та суспільства – Дипломи міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2023» за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій в освітній процес;
– директор Інституту І.І. Драч повідомила про нагородження Інституту відзнаками:
Дипломами «Золота медаль» у номінаціях «Науково-дослідна діяльність закладу вищої освіти» та «Якісна професійна освіта – сталий розвиток української держави»;
Дипломом за участь у міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2023»;
Дипломом п’ятнадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2024» за презентацію досягнень, активну участь і значний внесок у розвиток сфери освіти й науки України.

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:

  • затвердження «Правил прийому на навчання до аспірантури Інституту вищої освіти НАПН України у 2024 році», «Положення про стипендіальну комісію та правила призначення академічних стипендій аспірантам і докторантам Інституту вищої освіти НАПН України», «Порядку використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) аспірантам Інституту вищої освіти НАПН України»;
  • схвалення «Перспективного тематичного плану наукових досліджень Інституту на 2025–2027 роки»;
  • підготовки «Орієнтовного перспективного тематичного плану наукових досліджень Інституту, що розпочинаються у 2026 та 2027 роках».

За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.

7 Переглядів

Семінар з проблеми розвитку інноваційної та інклюзивної інфраструктури українських університетів в умовах війни та повоєнного відновлення

Вчена Інституту вищої освіти НАПН України Олена Отич провела семінар «Розвиток інноваційної та інклюзивної інфраструктури українських університетів в умовах війни та повоєнного відновлення» у рамках Виставки «Освіта та кар’єра – 2024» (26-27 квітня 2024 р., м. Київ).

У семінарі взяли участь понад 30 учасників, серед яких науковці ІВО НАПН України; викладачі закладів вищої освіти; здобувачі вищої освіти ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії.

Метою проведення семінару було акцентування значущості й необхідності пріоритетного розвитку інноваційної та інклюзивної інфраструктур українських університетів як базису для відродження не лише національної вищої освіти, але й регіону та держави в цілому, нарощування інноваційного потенціалу і забезпечення безбар’єрності вищої освіти в умовах війни та повоєнного відновлення України.