×

Події

8 Переглядів

Conference of 2011

27-28th October 2011. V International Academic-Practical Conference “Managing the Process of Staff Provision for the Innovative Development of Higher Educational Institutions of Ukraine” took place in Ukrainian Humanitarian Institute.

Experts from Belarus, Latvia, Germany, Poland, Russia, USA and Ukraine participated in the conference.

1 Переглядів

Семінар для аспірантів і докторантів

Реформування вищої освіти: європейські орієнтири та вітчизняні реалії

4 листопада 2013 р., 11.00-13.00

Зал Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України

Доповідачі:

1. Калашнікова С.А., д.п.н., доцент, перший заступник директора з науково-дослідної роботи ІВО НАПН України (презентація)

2. Таланова Ж.В., д.п.н., доцент, завідувач відділу політики та врядування у вищій освіті ІВО НАПН України (презентація)

Відповідальна особа: 

Линьова І.О., к.п.н., в. о. завідувача аспірантури та докторантури ІВО НАПН України

3 Переглядів

Прийом до докторантури та аспірантури

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує у 2013 році прийом до докторантури за спеціальностями:

 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
 • 09.00.10 – філософія освіти
 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Перелік документів для вступу в докторантуру

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує у 2013 році прийом до аспірантури (з відривом і без відриву від виробництва) за спеціальностями:

 • 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
 • 09.00.10 – філософія освіти
 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
 • 13.00.06 – теорія і методика управління освітою

Перелік документів для вступу в аспірантуру

Підготовку в докторантурі та аспірантурі Інститут здійснює за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).

Прийом документів: з 27 серпня по 16 вересня 2013 року (пн. та чт. 11.00-18.00) каб. 811.

Довідки за тел. +38-044-285-71-24

6 Переглядів

Конференції 2013 року

 • 24-27 червня 2013 р. – “Мова і культура” імені Сергія Бураго (інфолист)
 • 26-27 вересня 2013 р. – Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку ВНЗ України (інфолист)
 • 1-4 жовтня 2013 р. – Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології (інфолист)
 • 3-4 жовтня 2013 р. – Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України (інфолист)
 • 7 листопада 2013 р. – Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу (інфолист)
1 Переглядів

Щорічний міський науково-методичний семінар для молодих учених

Щорічний міський науково-методичний семінар для молодих учених

“Європейські орієнтири для розвитку вищої освіти”

25 квітня 2013 р. 10.00-13.00, зала Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України

Доповідачі:

 • Степко М.Ф. – директор Інституту вищої освіти НАПН України
 • Таланова Ж.В. – завідувач Відділу політики та врядування у вищій освіті  Інституту вищої освіти НАПН України
 • Сергієнко В. П. – г.н.с. Відділу педагогіки та психології вищої освіти  Інституту вищої освіти НАПН України
1 Переглядів

Семінар для аспірантів, докторантів і здобувачів

5 листопада 2012 року

Семінар на тему “Медіаосвіта як резерв підвищення професійної компетентності

Початок о 12.00, конференц-зала Інституту вищої освіти НАПН України

Доповідач – доктор педагогічних наук, професор Ганна Онкович

2 Переглядів

Семінар для аспірантів і докторантів

25 червня 2012 р.

В Інституті вищої освіти НАПН України відбувся семінар для аспірантів і докторантів за темою “Методика підготовки й оформлення рукопису та автореферату дисертації“.

Доповідач – доктор педагогічних наук, професор Василь Майборода.

12 Переглядів

Doctoral and postdoctoral studies

August 27 – September, 2012.

Institute  of Higher Education of the NAPS of Ukraine annouces admission for doctoral (PhD) and postdoctoral (Dr. of Sciences) programmes covered by public funds (public order) nad private funds (contracts).

Study in the Doctoral program can be done in full-time or part-time format for the following specialities:
08.00.03 – Economics and management of mational economy
09.00.03 – Social philosophy and philosophy of history
09.00.10 – Philosophy of education
13.00.01 – General pedagogy and history of pedagogy
13.00.04 – Theory and methodology of professional education

13.00.06 – Theory and methodologu of education management

Study in the Postdoctoral program can be done in full-time or part-time format for the following specialities:
09.00.03 – Social philosophy and philosophy of history
09.00.10 – Philosophy of education
13.00.01 – General pedagogy and history of pedagogy
13.00.04 – Theory and methodic of professional education