×

Події

13 Переглядів

Вітаємо аспірантів першого року навчання з першою сесією!

Впродовж двох тижнів тривала сесія аспірантів Інституту першого року навчання за ОНП «Викладання і навчання у вищій освіті». В фокусі вивчення була методологія освітніх досліджень, політика і нормативне забезпечення викладання і навчання у вищій освіті, методика розроблення стандартів вищої освіти, методи оцінювання освітніх досягнень. Сесія – це завжди не тільки опанування теоретичним матеріалом, а й аналіз актуальних документів, обмін досвідом та кращими освітніми практиками. Це можливість отримати інформацію про основні тренди в сфері вищої освіти, в дискусіях обмінятися власним баченням щодо розвитку вищої освіти в Україні.

13 Переглядів

Впровадження принципів відкритої науки вченими Інституту вищої освіти НАПН України

Для забезпечення відкритого доступу до дослідницьких даних відповідно до принципів відкритої науки 2 листопада 2023 р. на міжнародній платформі Zenodo розміщено дані опитування «Відкрита наука у закладах вищої освіти України» щодо використання штучного інтелекту.
Платформа Zenodo – це сховище для збереження та надання доступу до наукових, навчальних, інформаційних матеріалів, відкритий і безкоштовний цифровий архів, що дозволяє дослідникам з усього світу та з усіх дисциплін розміщувати свої документи, дослідницькі дані та програмне забезпечення.

Опитування проведено вченими Інституту вищої освіти НАПН України І. Драч, О. Бородієнко, О. Петроє, І. Регейло, О. Слободянюк, О. Базелюк, Н. Базелюк. В опитуванні взяли участь понад 1,5 тис. респондентів (керівники закладів та структурних підрозділів, науково-педагогічні і наукові працівники, працівники бібліотек, ІТ-працівники закладів вищої освіти) із 105 університетів (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій. Результати опитування надають змогу з’ясувати розуміння представниками університетів України впливу штучного інтелекту на сферу наукових досліджень, а також найбільших можливостей і загроз, пов’язаних з його використанням.

8 Переглядів

30 жовтня 2023 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:
– внесення змін до складу Вченої ради Інституту;
– затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів та індивідуальних планів аспірантів і докторанта на 2023–2024 навчальний рік;
– схвалення звітів:
завідувача відділу дослідницької діяльності університетів Петроє Ольги Михайлівни та завідувача відділу взаємодії університетів та суспільства Шофолової Наталії Миколаївни про результати відрядження до м. Генуя (Італія) із 22 по 31 липня 2023 року для участі у тренінгу «Соціальна інклюзія» у рамках реалізації Проєкту ЄС Ерасмус+ «Посилення співпраці між університетами і громадами» (UNICOM);
завідувача відділу дослідницької діяльності університетів Петроє Ольги Михайлівни про результати відрядження до м. Рига (Латвія) із 20 по 27 серпня 2023 року для участі у навчальному візиті-тренінгу «Національне регулювання та реалізація третьої місії у закладах вищої освіти – досвід та співпраця з соціальними партнерами» у рамках реалізації Проєкту ЄС Ерасмус+ «Посилення співпраці між університетами і громадами» (UNICOM);
– схвалення для оприлюднення на Загальних зборах Національної академії педагогічних наук України 17 листопада 2023 року науково-аналітичної доповіді Інституту вищої освіти НАПН України «Вища освіта в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України: виклики і відповіді» та рекомендація до друку її рукопису.
За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.

21 Переглядів

Участь вчених Інституту вищої освіти НАПН України в ІІ Міжнародній конференції «Відкрита наука та інновації в Україні 2023»

26-27 жовтня 2023 р. у режимі онлайн відбулася ІІ Міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2023», організаторами якої були Державна науково-технічна бібліотека України, Лейбніцький інформаційний центр науки та технологій університетської бібліотеки  за підтримки Міністерства освіти і науки України. Метою проведення Конференції  було обговорення практичних аспектів впровадження принципів відкритої науки та інновацій в Україні, зокрема пошук шляхів вирішення нагальних проблем безперебійного доступу до науково-дослідницької інфраструктури, вільного доступу до результатів наукової діяльності, необхідності реформування системи оцінки наукових досліджень та пришвидшення інтеграції української науки до Європейського дослідницького простору, шляхом узгодження політик Європейського Союзу у сфері відкритої науки та форматів обміну даними (https://conference2023.dntb.gov.ua/).

В рамках конференції сформовано 6 тематичних панелей (https://conference2023.dntb.gov.ua/documents/9/Programma-konf_20235.pdf ):
Панель 1: Розвиток та підтримка відкритої Національної дослідницької інфраструктури.
Панель 2: Реформування практик оцінювання наукових досліджень.
Панель 3: Забезпечення відкритого доступу до результатів наукових досліджень.
Панель 4: Відкриті дослідницькі дані та відтворюваність наукових досліджень.
Панель 5: Розвиток, можливості та бар’єри у досягненні наукових завдань, залучення громадян до участі в науковій та науково-технічній діяльності для реалізації в Україні.
Панель 6: Інновації в Україні: відкриття нових горизонтів.

У конференції взяли участь заступник Міністра освіти і науки України Денис Курбатов і в.о. генерального директора Директорату науки та інновацій головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій Г. Мозолевич, директор Державної науково-технічної бібліотеки України А. Жарінова, іноземні вчені та представники Єврокомісії, Європейських організацій та університетів США, з-поміж яких Лейбніцький інформаційний центр науки і технологій, Офіс доброчесності наукових досліджень Сполученого Королівства, Центральноєвропейський університет, Школа майбутніх інновацій у суспільстві Державного університету Арізони, Видавництво Bentham Science, Університет Стратклайда EuroCRIS, Державний університет Санта-Катаріни та Лісабонський університет, Словацький центр науково-технічної інформації, ORCID, Research4Life, ELSEVIER, Ганноверський університет прикладних наук та мистецтв (HsH), а також вчені НАН України, вітчизняних університетів та організацій тощо.

Від Інституту вищої освіти НАПН України у роботі конференції взяли участь вчені відділу дослідницької діяльності університетів І.І. Драч, О.М. Петроє, О.В. Бородієнко, І.Ю. Регейло, О.М. Слободянюк і Н.В. Базелюк (https://conference2023.dntb.gov.ua/documents/9/Programma-konf_20235.pdf). Результати наукового дослідження представила д. пед. н. І.Ю. Регейло. У доповіді «Ціннісні принципи та підходи до оцінювання дослідницької діяльності: досвід українських університетів» звернуто увагу на необхідність реформування оцінювання дослідницької діяльності, ключові документи Європейського Союзу з проблеми дослідження, зокрема, Угоду про реформування оцінки досліджень» Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), до якої увійшов Інститут вищої освіти НАПН України та є членом національного осередку CoARA. Розкрито ключові підходи у здійсненні оцінки (кількісний і якісний) та проведенні оцінювання дослідницької діяльності. Наведено результати всеукраїнського опитування «Відкрита наука в закладах вищої освіти України» щодо оцінювання дослідницької діяльності та обґрунтовано її ціннісні принципи, які необхідно дотримуватися в умовах Відкритої науки.

26 Переглядів

30 жовтня 2023 року запрошуємо до онлайн участі у круглому столі “Університет та інклюзія” що проводиться консорціумом з реалізації проєкту “Університет – громади: посилення співпраці” (UNICOM).

Проєкт реалізується за програмою Європейського союзу “Еразмус+.

Ключові спікери:

  • Тетяна Ломакіна, радниця – уповноважена Президента України з безбар’єрності,
  • Діана Спулбер, професор педагогічного факультету, Університет Генуї (Італія),
  • Ірина Маркусь, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Український державний університет імені Михайла Драгоманова,
  • Ганна Афузова, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Пропонуємо для ознайомлення Програму круглого столу

Реєстрація учасників круглого столу

Лінк для підключення (платформа Zoom)
ID riunione: 924 3077 8428
Codice d’accesso: 919706

24 Переглядів

Круглий стіл «Громадянська освіта як засіб формування громадянської та національної ідентичності» (Київ, 26 жовтня 2023 р., онлайн/офлайн).

26 жовтня 2023 року Інститут вищої освіти НАПН України проводить круглий стіл «Громадянська освіта як засіб формування громадянської та національної ідентичності». До участі запрошуються науковці, викладачі, здобувачі вищої освіти та інші зацікавлені особи.
Програма

8 Переглядів

Від національної політики Німеччини до університетського досвіду реалізації третьої місії університетів

Навчальний візит до Професійної вищої школи середнього бізнесу в місті Білефельд було організовано в змішаному форматі, що дало можливість більшій кількості представників проєктних команд вивчити протягом чотирьох днів (16-19 жовтня 2023) інноваційний досвід реалізації третьої місії університетів Німеччини.
Програма була насичена візитами в інноваційні локації та інтерактивними воркшопами, що супроводжувались палкими дискусіями між учасниками проєктних команд.
Вражаючим став візит до кампусу Лемго (Lemgo Campus), де об’єдналисьпрофесійно-технічні коледжі, університети, виробничі компанії, винахідники. Сучасні будівлі містечка містять простори для співпраці, інновацій, набуття навичок і вмінь, випробувань, пілотування технологій, творчості та самореалізації.
Інформація, представлена в презентаціях концепту відкритого інноваційного міста та ініціатив цифрової взаємодії університетів з громадянським суспільством, стане в нагоді під час відбудови промислового комплексу України і зараз для збереження людського капіталу країни і згуртованості суспільства.
За допомогою професора Ральфа Трейдела (Rulf Treidel) та доктора Мірко Петерсона (Mirko Petersen) команди українських університетів, в тому числі онлайн, в рамках воркшопу «Місто відкритих інновацій» отримали нові ідеї та інсайти для подальшого розвитку третьої місії університетів на містах.
Після повернення проєктні команди проведуть серію зустрічей з фокус групами на містах з метою визначення як університети України та їх основні стейкголдери розуміють та готові розвивати третю місію університетів.

21 Переглядів

Третя місія Чеського університету природничих наук в Празі

02-06 жовтня 2023 року партнери проєкту UNICOM отримали можливість ознайомитись та перейняти досвід реалізації третьої місії Чеським університетом природничих наук у Празі.

Навчальний візит організовано факультетом тропічних сільськогосподарських наук, координував роботу доцент та лідер дослідницької групи Біогаз Гинек Рубік (Hynek Roubík), який висвітлив основні положення з Національної стратегії розвитку третьої місії закладів вищої освіти та ознайомив з найкращими практиками взаємодії Європейських закладів вищої освіти з розвитку третьої місії на прикладі Чеського університету природничих наук в Празі.

Завдяки дослідниці Стейсі Деніс Гамонд (Stacy Denise Hammond) учасники мали нагоду опрацювати шляхи посилення третьої місії університетів спираючись на активну комунікацію з громадою.

В результаті плідної роботи під час практичних сесій за цілями сталого розвитку в сфері енергетики, економіки та екології, учасники мали можливість опрацювати поточні виклики та можливості забезпечення продовольчої безпеки в Україні в поточному та прогнозованому періоді.

28 Переглядів

17 жовтня 2023 року відбувся круглий стіл «Кваліфікаційний розрив (qualification qap): шляхи його подолання вищою освітою. Прогнози».

Круглий стіл організований Інститутом вищої освіти НАПН України та Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи.
Модератор заходу заступник директора з наукової роботи Інституту вищої освіти НАПН України Юрій Скиба, наголосив на важливості такої зустрічі задля обговорення актуальних питань кваліфікаційного розриву у вищій освіті та пошуку шляхів вирішення цієї проблеми.
На початку заходу з вітальними словами до присутніх звернулися директор Інституту вищої освіти НАПН України Ірина Драч та директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

Програма

→ Докладніше

15 Переглядів

16.10.2023 обговорення результатів виконання наукового дослідження «Підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»

16 жовтня 2023 року на засіданні відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН відбулося обговорення результатів виконання третього завершального етапу наукового дослідження відділу за темою «Підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука» (державний реєстраційний № 0122U200775) – науковий керівник Володимир Луговий, доктор педагогічних наук, професор, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН України.

Участь у засіданні відділу взяв Володимир Ковтунець, кандидат фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці Інституту вищої освіти, який поділився результатами своєї участі в 4-ійконференції Відкритої Науки (Open Science FAIR 2023), організованій за ініціативи OpenAIRE спільно з FECYT, Міністерством науки та інновацій Іспанії, ключовими європейськими проектами та глобальними ініціативами 23-25 вересня 2023 року (Мадрид, Іспанія). Мета конференції – об’єднати та розширити можливості відкритих наукових спільнот і послуг; визначити загальні практики, пов’язані з відкритою наукою; виявити найкращі синергії для надання та експлуатації послуг, які працюють для багатьох; переносити досвід з усього світу та вчитися один у одного.

→ Докладніше