×
14 Переглядів

Виступи на пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції

Вчені Інституту вищої освіти НАПН України Олена Отич і Михайло Бойченко виступи на пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лідерство і обдарованість: сучасний науковий дискурс і освітня практика», яка відбулася 14–16 лютого 2024 р.
Конференція організована Інститутом обдарованої дитини, Інститутом соціальної та політичної психології та Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.
У Конференції взяли участь близько 300 учасників, серед яких науковці Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України; представники департаментів та управлінь освіти; викладачі закладів вищої, післядипломної, загальної середньої і позашкільної освіти; представники адміністрації освітніх закладів, психологи, соціальні педагоги; аспіранти, докторанти, здобувачі вищої освіти.
Метою проведення Конференції було обговорення актуальних наукових і практичних проблем формування та розвитку лідерського потенціалу обдарованої особистості.

Запис пленарного засідання Конференції розміщено на платформі You Tube за посиланням


Проблематика заходу охоплювала проблеми:
Лідерства й елітарності в умовах війни.
Лідерства природного і виховуваного.
Лідерства істинного і деструктивного.
Виховання лідерських якостей обдарованих учнів.

На пленарному засіданні Олена Отич виступили із доповіддю «Лідерство і життєва успішність особистості», а Михайло Бойченко – «Лідерство як відповідь на виклики соціальної критики: демократія в умовах війни». У рамках наукової дискусії, до якої активно долучилися інші учасники Конференції, обговорювалися питання соціальної сутності лідерства, змісту понять «лідерство» і «führerschaft», особливостей проявів лідерства українців в умовах демократії та викликів воєнного часу (М. Бойченко). Жвавий інтерес учасників пленарного засідання викликала доповідь О. Отич, у якій актуалізувалося бачення лідерства в аспектах соціальної функції, групової ролі та особистості лідера; співвідносилися поняття життєвої успішності лідера у соціальному, професійному та духовно-моральному контекстах, аналізувалися критерії життєвої успішності лідера.
У процесі обговорення доповідей учасники Конференції обмінялися власними роздумами й рефлексіями, що надало науковій дискусії характеру живого, зацікавленого й практично спрямованого наукового спілкування.