×
15 Переглядів

Моніторинговий семінар аспіратів ІІ року навчання ОНП «Політика і лідерство у вищий освіті» та докторантки.

21 лютого 2024 року в Інституті відбувся фаховий семінар, метою якого було оприлюднення основних результатів дисертаційних досліджень аспірантів ОНП «Політика і лідерство у вищій освіті» та докторанта. На семінарі були присутні аспіранти, їх наукові керівники, гаранти освітніх програм «Політики і лідерства у вищій освіті», «Викладання і навчання у вищій освіті» (д.пед.н., с.н.с., доц. Таланова Ж. В., д.пед.н., доц.Скиба Ю. А.). В якості слухачів, на семінар запрошено здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії першого року навчання.
­ ­Аспіранти Марія Саюк (науковий керівник І. Регейло), Світлана Михайленко (науковий керівник І. Драч), Михайло Дудай (науковий керівник Ю. Скиба), Олег Кущенко (науковий керівник Ж. Таланова), К. Тюхменьова (науковий керівник С. Калашнікова), поділились основними «знахідками» дисертаційного дослідження, відзначили ідеї, які набули розвитку у результаті системної роботи над темою, визначили подальші етапи роботи над дисертаційним дослідженням. В ході дискусій між молодими науковцями та їх керівниками, гарантами освітньо-наукових програм аспіранти отримали вичерпні відповіді щодо подальших етапів досліджень.
Концептуальним та змістовно насиченим був виступ Оксани Дудіної, докторантки Інституту (науковий консультант: Ж. Таланова).
Бажаємо успіхів нашим молодим науковцям!