×
11 Переглядів

Звіт директора Інституту вищої освіти НАПН України за 2023 рік.

18 березня 2024 року на Загальних зборах наукових працівників Інституту вищої освіти НАПН України заслухано звіт Ірини ДРАЧ про діяльність на посаді директора Інституту за 2023 рік.

У виступі Ірина ДРАЧ, доктор педагогічних наук, професор акцентувала увагу на пріоритетних напрямах діяльності на посаді директора Інституту; охарактеризувала кадровий склад Інституту; відзначила дії Інституту щодо підтримки ЗСУ та колег під час воєнного стану; охарактеризувала основні результати наукової, експертної, освітньої, міжнародної та видавничої діяльності Інституту, наукових стажувань співробітників Інституту; проаналізувала показники публікаційної активності наукових співробітників у контексті вимог до атестації наукової установи; відзначила стан фінансового та матеріально-технічного забезпечення Інституту. У виступі окремо було звернено увагу на стратегічні завдання Інституту на 2024 рік.

В обговоренні звіту взяли участь Ірина Регейло, д.п.н., с.н.с., головний науковий співробітник відділу дослідницької діяльності університетів; Ольга Ярошенко, д.н.н., професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці; Світлана Калашнікова, д.п.н., професор, радник при дирекції Інституту.

Звіт директора Ірини Драч одностайно схвалено та високо оцінено науковим колективом Інституту.