×
18 Переглядів

Обговорення результатів наукового дослідження «Підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»» на засіданні Президія НАПН України

22 лютого 2024 року на засіданні Президії НАПН України відбулося обговорення результатів дослідження «Підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»»,  що виконувалось в Інституті вищої освіти НАПН України упродовж 2021-2023 рр. колективом наукових працівників відділу дослідницької діяльності університетів під науковим керівництвом В.І. Лугового.

Представляючи отримані за результатами виконання наукового дослідження основні здобутки,  В.І. Луговий – науковий керівник теми, І.І. Драч – директор Інституту вищої освіти, О.М. Петроє – завідувач відділу дослідницької діяльності університетів наголосили на  актуальності виконаного дослідження та ролі відкритої науки як пріоритетного напряму  парадигмальних змін в системі дослідницької діяльності  університетів, інклюзивного і демократичного засобу прозорості, відтворюваності, підвищення якості досліджень, а також їх використання економікою та суспільством як механізму стійкого зростання.

Результати дослідження були високо оцінені комісією НАПН України. Голова Комісії Л.Д. Березівська, директор ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського, відзначила вагомі теоретичні   результати, високий рівень публікацій в наукометричних виданнях Scopus та WOS, важливу роль  емпіричного дослідження «Відкрита наука у ЗВО», всебічне впровадження результатів дослідження в практичну діяльність та ін.

Участь в обговоренні взяли ключові стейкхолдери дослідження О.Л. Березко, президент Громадської організації «Інститут відкритої науки та інновацій», к.т.н., доц., доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»; В.В. Небрат, д.е.н., ст.н.с., завідувач відділу економічної історії Інституту економіки і прогнозування НАН України; Л.І. Даниленко, д.п.н., проф., професор кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка та А.В. Стойка, д.н. з держ.упр., проф.,  професор кафедри маркетингу та туризму Маріупольського державного  університету.

До обговорення результатів дослідження долучилися Президент НАПН України В.Г.  Кремень,   д.філос.н., проф., дійсний член (академік) НАН  України, дійсний член (академік) НАПН України; академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих  Н.Г.  Ничкало, д.п.н., проф., дійсний член (академік)  НАПН України;  академік-секретар Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем О.І.  Ляшенко, д.п.н., проф., дійсний член (академік)  НАПН України; академік-секретар Відділення вищої освіти  П.Ю. Саух, д.філос.н., проф., дійсний член (академік) НАПН України;  директор Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації В.В.  Камишин, д.п.н., с.н.с., член-кореспондент  НАПН України.

Команда виконавців наукового дослідження «Підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»» щиро вдячна Президенту  НАПН України В.Г. Кременю, членам комісії та всім членам Президії НАПН України за виявлений інтерес до дослідження та високу оцінку його результатів, за пропозиції до подальшого їх впровадження.

Дякуємо нашим стейкхолдерам – ми щиро цінуємо Вашу експертну підтримку і сподіваємось на подальшу співпрацю.

Запрошуємо  представників університетської спільноти, усієї когорти науково-педагогічних і наукових працівників закладів вищої освіти, академічних, наукових організацій та установ, фахівців фінансуючих структур, громадськість, а також публічних службовців різних гілок і рівнів влади, що опікуються науковою і науково-технічною діяльністю та вищою освітою в Україні, детальніше ознайомитися з результатами нашої роботи, які доступні на офіційному сайті Інституту: https://ihed.org.ua/publications/

• Аналітичні матеріали (препринт):
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/doslidn-univ_2021-206p.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2023/02/doslidn-univ_IVO-2022-147p.pdf
• Монографія: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2024/02/doslidn-univ-vidkryta-nauka_IVO-2023-173p.pdf
• Науково-аналітична доповідь: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2024/01/VO-Ukr-v-umovah-voyen-stanu-ta-pisl-vidnovl-NAPN_2023-172p.pdf