×
19 Переглядів

2023 (архів)

ОГОЛОШУЄТЬСЯ
ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ у 2023 році

на здобуття ступеня доктора філософії на освітньо-наукову програму
«Політика і лідерство у вищій освіті» за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки


Правила прийому на навчання 2023

Програми вступних іспитів 2023
Освітньо-наукова програма «Політика і лідерство у вищій освіті» (011)
Освітньо-наукова програма «Викладання і навчання у вищій освіті» (011) [2023]
Іспит з іноземної мови (англійська)
Дослідницька пропозиція: загальні вимоги та структура
Графік складання вступних іспитів

Результати вступних іспитів 2023:
17.08.2023 Спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки, спеціалізація «Викладання і навчання у вищій освіті»
21.08.2023 Іноземна мова (англійська)
23.08.2023 Презентації дослідницьких пропозицій

Відомість рекомендованих до зарахування в аспірантуру
Наказ про зарахування до аспірантури Інституту


Освітньо-наукова програма «Політика і лідерство у вищій освіті» 2022

Навчальний план (2022)
Опис освітньо-наукової програми (2022)

Описи навчальних дисциплін
Програмні навчальні дисципліни
Філософія освіти і методологія освітніх досліджень
Іноземна мова та академічне письмо
Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність у вищій освіті
Викладання і навчання у вищій освіті: політика і нормативне забезпечення
Цифровізація вищої освіти та досліджень
Політика і врядування у вищій освіті
Лідерство у вищій освіті
Практика викладання у закладах вищої освіти
Управлінська практика в галузі освіти

Вибіркові навчальні дисципліни
Організація освітнього процесу у вищій освіті України
Досконалість викладання у вищій освіті
Кар’єра та персональна ефективність дослідника
Забезпечення якості вищої освіти в ЄПВО та Україні
Інтернаціоналізація вищої освіти
Інтеграція вищої освіти і науки
Моделі фінансування у вищій освіті ЄПВО
Особистість студента та освітнє середовище закладу вищої освіти
Тенденції розвитку Європейського простору вищої освіти
Кадрова політика у закладах вищої освіти
Вища освіта і наука в Україні: ціннісно-світоглядний вимір

Рецензії та відгуки
Рецензія Отич О.М.
Рецензія Міляєвої В.Р.
Рецензія Гузар О.В.
Відгук Гожика А.П.
Відгук Грищенка І.М.
Рецензія Vuokko Kohtamäki на навчальну дисципліну «Політика і врядування у вищій освіті»

Програма практики викладання у закладах вищої освіти (для здобувачів наукового ступеня доктора філософії)

Перелік орієнтовних тем наукових досліджень аспірантів

АРХІВ Освітньо-наукової програми «Політика і лідерство у вищій освіті» (2016-2021 рр.)


Освітньо-наукова програма «Викладання і навчання у вищій освіті» (2022)

Навчальний план (2023 рік)
Опис освітньо-наукової програми (2022)

Описи навчальних дисциплін
Програмні навчальні дисципліни
Філософія освіти і методологія освітніх досліджень
Іноземна мова та академічне письмо
Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність у вищій освіті
Викладання і навчання у вищій освіті: політика і нормативне забезпечення
Цифровізація вищої освіти та досліджень
Організація освітнього процесу у вищій освіті України
Досконалість викладання у вищій освіті
Практика викладання у закладах вищої освіти

Вибіркові навчальні дисципліни
Політика і врядування у вищій освіті
Лідерство у вищій освіті
Кар’єра та персональна ефективність дослідника
Забезпечення якості вищої освіти в ЄПВО та Україні
Інтернаціоналізація вищої освіти
Інтеграція вищої освіти і науки
Моделі фінансування у вищій освіті ЄПВО
Особистість студента та освітнє середовище закладу вищої освіти
Тенденції розвитку Європейського простору вищої освіти
Кадрова політика у закладах вищої освіти
Вища освіта і наука в Україні: ціннісно-світоглядний вимір

Рецензії та відгуки
Рецензія Міронець Л.П.
Рецензія Розсохи А.П.
Рецензія Шиян Н.І.
Рецензія Варецької О.В.
Відгук Савчука П.Н.

Програма практики викладання у закладах вищої освіти (для здобувачів наукового ступеня доктора філософії)

Перелік орієнтовних тем наукових досліджень аспірантів (зміст буде додано пізніше)

АРХІВ Освітньо-наукової програми «Викладання і навчання у вищій освіті» (2017-2021 рр)


АРХІВ Вступних кампаній

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

ДОКУМЕНТИ

АКРЕДИТАЦІЯ