×
218 Переглядів

ДОКУМЕНТИ

Документи
Ліцензія на освітню діяльність
Сертифікат про акредитацію ОНП “Політика і лідерство у вищій освіті”
Сертифікат про акредитацію ОНП “Викладання і навчання у вищій освіті”
Порядок проходження процедури захисту дисертації
Порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка

Прийом на навчання
Правила прийому на навчання 2024
Правила прийому на навчання 2023
Правила прийому на навчання 2022
Правила прийому на навчання 2019
Правила прийому на навчання 2017
Правила прикріплення на навчання до аспірантури
Положення про приймальну комісію

Організація освітнього процесу
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про наукового керівника
Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу права на академічну мобільність
Положення про проходження практики викладання у закладах вищої освіти (для здобувачів наукового ступеня доктора філософії)
Положення про Раду молодих вчених

Стипендія, матеріальна допомога та заохочення
Положення про стипендіальну комісію
Положення про використання коштів, передбачених для наданні матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) аспірантів

Угоди про співпрацю з ЗВО
Угода з НПУ ім. М.П. Драгоманова
Угода з Барським гуманітарно-педагогічним коледжем ім. М. Грушевського