×
2927 Переглядів

Проєкт “Програма вдосконалення викладання у вищій освіті” (2019 – 2021 роки)

Партнери Проєкту:

Мета Програми – підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання.

Завдяки реалізації Програми очікується досягнення таких результатів:

  • Створення національної платформи для фахового обговорення та обміну кращими практиками з вдосконалення викладання у вищій освіті.
  • Формування мережі викладачів та управлінців, готових до втілення змін та обміну ефективними практиками вдосконалення викладання і навчання як у власному університеті, так і між університетами України.
  • Підтримка університетів у реалізації інституційних проектів із вдосконалення викладання

Структура Програми

Програма складається з двох компонентів: компонент для викладачів університетів та компонент для управлінців – керівників структурних підрозділів, відповідальних за вдосконалення викладання і навчання, забезпечення якості, розроблення інституційної стратегії / програми професійного розвитку викладачів.

Компонент для викладачів включає засвоєння новітніх підходів до викладання і навчання у вищій освіті. Основний акцент програми полягає в тому, щоб вмотивувати та надихнути учасників до використання студентоцентрованих підходів у власній викладацькій практиці та поширення набутих знань та досвіду серед колег.

Компонент для управлінців зосереджуватиметься на розробленні інституційних стратегій викладання і навчання та створенні центрів для забезпечення системного професійного розвитку викладачів у закладах вищої освіти України.

Протягом трьох років (2019 – 2021 рр.) до участі у Програмі планується залучити 30 університетів України.

Заходи Проєкту

2019 — 2020 рр.
2021 — Оголошено конкурс для участі у другому турі Програми