×
3325 Переглядів

Проєкт “Програма вдосконалення викладання у вищій освіті” (2019 – 2023 роки)

Партнери Проєкту:

Мета Програми – підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання.

Завдяки реалізації Програми очікується досягнення таких результатів:

 • Створення національної платформи для фахового обговорення та обміну кращими практиками з вдосконалення викладання у вищій освіті.
 • Формування мережі викладачів та управлінців, готових до втілення змін та обміну ефективними практиками вдосконалення викладання і навчання як у власному університеті, так і між університетами України.
 • Підтримка університетів у реалізації інституційних проектів із вдосконалення викладання

Структура Програми

Програма складається з двох компонентів: компонент для викладачів університетів та компонент для управлінців – керівників структурних підрозділів, відповідальних за вдосконалення викладання і навчання, забезпечення якості, розроблення інституційної стратегії / програми професійного розвитку викладачів.

Компонент для викладачів включає засвоєння новітніх підходів до викладання і навчання у вищій освіті. Основний акцент програми полягає в тому, щоб вмотивувати та надихнути учасників до використання студентоцентрованих підходів у власній викладацькій практиці та поширення набутих знань та досвіду серед колег.

Компонент для управлінців зосереджуватиметься на розробленні інституційних стратегій викладання і навчання та створенні центрів для забезпечення системного професійного розвитку викладачів у закладах вищої освіти України.

Протягом трьох років (2019 – 2021 рр.) до участі у Програмі планується залучити 30 університетів України.

Заходи Проєкту

 • 2021.06.17 — Оголошено учасників другого (2021-2022) циклу Програми
  Бердянський державний педагогічний університет
  Донецький державний університет управління
  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  Національна академія Національної гвардії України (НАНГУ)
  Національний університет “Чернігівська політехніка”
  Полтавський державний медичний університет
  Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
  Українська інженерно-педагогічна академія
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 • 2021.08.17-18 — Україно-британський форум “Досконалість у викладанні і навчанні у вищій освіті”.
  Он-лайн трансляція. Фото 1234.
 • 2020.03.02 — Оголошено учасників першого (2020-2021) циклу Програми
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
  Сумський державний університет (СумДУ)
  Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  Львівський національний університет імені Івана Франка
  Запорізький національний університет
  НТУ “Дніпровська політехніка”
  Український державний університет залізничного транспорту
  Національний університет “Острозька академія”
  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького