×
387 Переглядів

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті (навчання викладачів)

Проект “Програма вдосконалення викладання у вищій освіті” (2019 – 2021 роки)

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті реалізується Інститутом вищої освіти НАПН України у партнерстві з Британською Радою в Україні, за участі британської агенції Advance HE та за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

Мета Програми – підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання.
Протягом трьох років (2019 – 2021 рр.) до участі у Програмі планується залучити 30 університетів України.

За результатами конкурсного відбору, що проходив на початку 2020 року, до участі у першому циклі Програми увійшли команди 10 університетів, серед яких:
– Запорізький національний університет;
– Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
– Львівський національний університет імені Івана Франка;
– Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
– Національний університет «Острозька академія»;
– Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
– Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
– Сумський державний університет;
– Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
– Український державний університет залізничного транспорту.

У межах реалізації Програми передбачено здійснення низки ініціатив, спрямованих на підсилення інституційної спроможності закладів вищої освіти України щодо вдосконалення викладання, зокрема:
– навчання викладачів університетів;
– професійний розвиток представників керівного складу закладів вищої освіти;
– розроблення та реалізація інституційних проектів університетів;
– розроблення Національної електронної платформи «Вища освіта України: кращі практики»;
– підготовка та видання посібника для викладачів університетів та он-лайн курсу для молодих викладачів та ін.

Навчання викладачів університетів розпочалося у травні 2020 року з серії вебінарів. Серед запропонованих для обговорення тем такі:
– Використання он-лайн технологій у навчанні.
– Вплив емоцій на ефективність навчання.
– Оцінювання результатів навчання студентів та особливості зворотного зв’язку.
– Як забезпечити інтерактивність під час викладання?
– Способи залучення студентів до активної взаємодії тощо.

Під час навчання в он-лайн режимі викладачі університетів використовують широкий спектр ІКТ-засобів, мають доступ до спеціальної електронної платформи, великої кількості корисних джерел і навчальних матеріалів, активно спілкуються між собою. За результатами реалізації даного он-лайн етапу навчання викладачі університетів – учасників Програми мають проводять для колег міні-заняття, що супроводжуються детальним аналізом і зворотнім зв’язком.