×
383 Переглядів

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті (навчання викладачів) – другий етап навчання

у рамках Проєкту “Програма вдосконалення викладання у вищій освіті” (2019 – 2021 роки), у травні 2020 року відбулася серія вебінарів, які для учасників Програми провели тренери британської агенції Advance HE

У період з червня по липень 2020 року експерти Інституту вищої освіти НАПН України організували для учасників он-лайн зустрічі, під час яких були обговорені теми:

  • Досконале викладання: що це, як цього досягти, як це засвідчити.
  • Актуальні проблеми вдосконалення викладання у вищій освіті України.
  • Вдосконалення викладання у вищій освіті: принципи та рекомендації ЄПВО.
  • Освітній процес у вищій освіті: базові терміни.
  • Розроблення освітньої програми: політики, рамки, алгоритм, учасники.
  • Робочі програми / описи навчальних дисциплін: кращі практики.

За результатами реалізації 2-го етапу Програми учасники розподілилися на 4 групи відповідно до обраних змістовних пріоритетів:

  1. Викладач університету (Профіль викладача; Ролі викладача в університеті; Взаємодія з колегами, навички роботи в команді; Взаємодія зі стейкхолдерами; Етичний кодекс викладача; Академічна кар’єра викладача; Професійний розвиток викладача; Зв’язок викладання та досліджень (викладацької та дослідницької діяльності; Академічна доброчесність)
  2. Планування викладання / навчання (Забезпечення якості вищої освіти (національний, інституційний, індивідуальний рівні; Розроблення / дизайн освітньої програми; Розроблення / дизайн навчальної дисципліни; Розроблення навчальних матеріалів; Зв’язок викладання та досліджень (викладацької та дослідницької діяльності))
  3. Реалізація викладання / навчання (Взаємодія зі студентами (різноманітність студентської когорти, мотивація, вплив); Індивідуальна та групова робота зі студентами; Організація освітнього процесу: форми та засоби; Методи викладання / навчання; Презентація матеріалів (презентаційні навички); Комунікація зі студентами та колегами (комунікаційні навички); Е – викладання / навчання (ІТ – технології); Моніторинг якості викладання / навчання; Залучення колег до викладання)
  4. Аналіз результатів викладання / навчання (Оцінювання результатів навчання; Оцінювання якості викладання; Рефлексія; Зворотній зв’язок; Самооцінювання та колегіальне оцінювання викладання).

Наступний період (липень – серпень) учасники Програми працюють у своїх групах над аналізом кращих практик за обраною тематикою.