×
306 Переглядів

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті (навчання викладачів) – третій етап навчання

сторінка Проєкту

19, 20, 29 та 30 жовтня 2020 р. відбулася серія вебінарів, які для учасників Програми провели тренери британської агенції Advance HE https://www.advance-he.ac.uk

Тематика вебінарів:

 • Дизайн / розроблення освітньої програми – ключові концепції.
 • Дизайн / розроблення навчальної дисципліни – ключові концепції.
 • Активне планування та моделювання змін.
 • Креативні підходи до навчання та викладання.
 • Педагогічні підходи, що забезпечують значний вплив – симуляції, проблемно-орієнтоване навчання (навчання на основі кейсів), геймификація.
 • Ефективне викладання та навчання онлайн: інновації та вплив

Учасниками Програми є викладачі 10 університетів України:

 • Запорізький національний університет;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
 • Національний університет «Острозька академія»;
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
 • Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
 • Сумський державний університет;
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 • Український державний університет залізничного транспорту.

Онлайн сесії базувалися на інтенсивній підготовчій діяльності учасників Програми з матеріалами та завданнями, розміщеними у навчальному середовищі Brightspace.

Загальна інформація про Програму

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті реалізується Інститутом вищої освіти НАПН України у партнерстві з Британською Радою в Україні, за участі британської агенції Advance HE та за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

Мета Програми – підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання.

Протягом трьох років (2019 – 2021 рр.) до участі у Програмі планується залучити 30 університетів України.

У межах реалізації Програми передбачено здійснення низки ініціатив, спрямованих на підсилення інституційної спроможності закладів вищої освіти України щодо вдосконалення викладання, зокрема:

 • навчання викладачів університетів;
 • професійний розвиток представників керівного складу закладів вищої освіти;
 • розроблення та реалізація інституційних проектів університетів;
 • розроблення Національної електронної платформи «Вища освіта України: кращі практики»;
 • підготовка та видання посібника для викладачів університетів та он-лайн курсу для молодих викладачів та ін.