×
30 Переглядів

Звітна наукова конференція Інституту вищої освіти НАПН України відбулася 01-02 лютого 2024 р. (у змішаному форматі)

Мета конференція – оприлюднення результатів наукових досліджень отриманих науковими співробітниками у 2023 році. У роботі конференції взяли участь 28 осіб.
З вітальним словом виступила  Ірина Драч, директор Інституту вищої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Під час конференції відбулося 4 панельних  дискусій за темами:

  • Підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»
  • Політика та механізми забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах України в контексті євроінтеграції та в умовах воєнного стану і післявоєнного відновлення країни
  • Політика та механізми реалізації соціальної відповідальності університетів України в умовах війни та під час повоєнного відновлення країни
  • Теоретичні основи і механізми взаємодії вищої освіти та ринку праці в умовах воєнного стану

Під час звітної конференції науковими співробітниками представлено основні здобутки та прикладні результати. Загалом у 2023 році науковими співробітниками опубліковано 151 одиницю продукції, а саме 3 монографії, 1 препринт (аналітичні матеріали), 84 статті, із них 18 статей, що індексуються у Scopus і Web of Science Core Collection, 45 – у вітчизняних наукових періодичних виданнях, внесених до Переліку наукових фахових видань України, та 66 – у виданнях, що індексуються іншими наукометричними базами. Результати наукових досліджень оприлюднено на 63 науково-практичних конференціях, науково-методичних заходах різного рівня, круглих столах, тренінгах, вебінарах тощо.
Підготовлені монографії та аналітичні матеріали будуть розміщені у вільному доступі на веб-сайті Інституту вищої освіти НАПН України та в Електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України.

Програма звітної конференції