×
12 Переглядів

Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Олени Гулько

14 лютого 2024 р. в Інституті вищої освіти НАПН України на засіданні разової спеціалізованої вченої ради, під головуванням д.п.н. Світлани Калашнікової, відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» Олени ГУЛЬКО.

Під час проведення захисту відбулася цікава дискусія з питань, присвячених розвитку лідерських якостей у здобувачів вищої освіти у процесі здійснення студентського самоврядування.

Офіційні опоненти (д.п.н. Світлана Нестуля., к.п.н. Володимир Мороз) та рецензенти (д.п.н. Юрій Скиба, к.філос.н. Леся Червона) відзначили високий рівень теоретичної підготовки здобувачки, ґрунтовне володіння нею методологією наукового дослідження, що дало їй можливість одержати нові науково обґрунтовані теоретичні й експериментальні результати з проблеми розвитку лідерських якостей у здобувачів вищої освіти у процесі здійснення студентського самоврядування.

Вітаємо Олену ГУЛЬКО та її наукового керівника д.п.н. Ольгу Ярошенко з успішним захистом дисертації!