×
1012 Переглядів

Проєкт ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» / «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU) (2020-2024 роки)

Програма «Підтримка ЄС переміщеним закладам вищої освіти на сході Україні»
Грантова угода № 2020/415-429

Партнери Проєкту:

 • Інститут вищої освіти НАПН України – координатор Проєкту
 • Переміщені університети: Донецький державний університет управління (м. Маріуполь); Луганський національний аграрний університет (м. Старобільськ); Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)
 • Британська Рада в Україні

Історія партнерства

У 2016-2019 роках Британська Рада впроваджує Програму розвитку лідерського потенціалу університетів України у  партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України та Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія), за підтримки Міністерства освіти і науки України. Донецький державний університет управління, Луганський національний аграрний університет,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – учасники Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України. Успішний досвід участі у Програмі зазначених переміщених університетів засвідчив наявність у них лідерського потенціалу та волі рухатися вперед. Після оголошення у 2018 році конкурсу «Підтримка ЄС переміщеним закладам вищої освіти на сході України» партнери об’єднали зусилля для підготовки проєктної заявки.

Мета Проєкту –
підвищити привабливість та конкурентоспроможність переміщених університетів шляхом:

 • посилення їх інституційної спроможності;
 • розбудови ефективного врядування;
 • вдосконалення викладання і навчання;
 • та розвитку інтернаціоналізації.

Цілі Проєкту:

 1. Вдосконалити інфраструктуру переміщених університетів задля надання якісної освіти та динамічного залучення громад.
 2. Посилити інституційний потенціал переміщених університетів через розвиток спроможності їх керівництва, персоналу і студентів краще відповідати на виклики, що постають перед університетами, місцевими громадами та Донецькою і Луганською областями.
 3. Підвищити соціальну відповідальність переміщених університетів через залучення академічної спільноти до розв’язання соціальних, економічних, екологічних культурних та інших проблем.

Цільовими групами Проєкту виступають студенти та персонал переміщених університетів (далі – Університети), місцеві громади і бізнес Донецької та Луганської областей.

Основні результати Проєкту є такими:

 1. Покращена інфраструктура Університетів, що сприяє реалізації інноваційного управління та викладання, що базується на партнерстві.
 2. Покращена компетентність персоналу та студентів Університетів, що дозволяє їм забезпечити ефективне врядування, вдосконалити викладання і навчання та посилити інтернаціоналізацію.
 3. Оновлені стратегії інституційного розвитку Університетів запроваджені у практику та наявні у доступі для внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів.
 4. Якість вищої освіти в Університетах підвищена завдяки модернізації освітніх програм та їх адаптації до сучасних викликів і потреб місцевих громад, вдосконаленню викладання і навчання, утвердженню ефективного врядування та розвитку інтернаціоналізації
 5. Активна роль та сильний вплив персоналу і студентів на реалізацію стратегій інституційного розвитку Університетів, ефективність університетського врядування, вдосконалення викладання і навчання, та розвиток інтернаціоналізації.
 6. Посилена співпраця між Університетами та місцевими громадами і внесок у соціальне та економічне відновлення завдяки використанню ресурсів та результатів Проєкту та розширенню спектру послуг для різних категорій стейкхолдерів.

Досягнення цілей та результатів Проєкту здійснюється через виконання відповідних робіт, серед яких, зокрема:

 • Проведення інституційного аудиту в Університетах.
 • Візит до ЗВО Великої Британії.
 • Створення коворкінг-зон в Університетах.
 • Проведення тренінгів для персоналу та студентів Університетів.
 • Оновлення / розроблення стратегій розвитку Університетів.
 • Розроблення та пілотування оновлених / нових навчальних дисциплін.
 • Оновлення внутрішніх систем забезпечення якості освіти.
 • Мультиплікація нових знань і навичок.
 • Розвиток англомовної компетентності академічного персоналу.
 • Підтримка студентських послуг.
 • Надання освітніх послуг громадам.
 • Систематизація і поширення кращих практик.

Контакти Проєкту:

Заходи та роботи Проєкту:

18-20 серпня 2020 р. – Тренінг з управління Проєктом та Координаційна нарада № 1 (Робота 7.1, 7.2).
Участь у заходах взяли 19 осіб – представників організацій – партнерів Проєкту.
Програма Тренінгу. Фото

23 березня 2021 р. – Тренінг “Викладання у вищій освіті: тенденції розвитку – ЄПВО та Україна. Розроблення освітньої програми (ОП): рамки, алгоритм, учасники, результати” (тренер – Світлана Калашнікова) (Робота 2.4)
Участь у тренінгу взяли 33 особи – викладачі та дослідники Донецького державного університету управління.
Детальніше. Фото 1, 2

23-24 березня 2021 р. – Інституційний аудит Донецького державного університету управління (Робота 1.1) за результатами звіту про самооцінювання та інтерв’ю з експертами Інституту вищої освіти НАПН України (Світлана Калашнікова, Олена Оржель, Олена Слюсаренко)
Детальніше. Фото 3, 4

24 березня 2021 р. –  Тренінг “Університетська автономія та врядування: тенденції розвитку – ЄПВО та Україна. Розподілене лідерство як механізм забезпечення ефективного врядування в університеті” (тренер – Світлана Калашнікова) (Робота 2.4)
Участь у тренінгу взяли 24 особи – управлінський персонал Донецького державного університету управління.
Детальніше. Фото 1, 2

23 березня – 14 квітня 2021 р. Тренінги Інституту вищої освіти НАПН України за темами: врядування у вищій освіті, вдосконалення викладання, інтернаціоналізація вищої освіти (Робота 2.4). Участь у тренінгах взяли 151 особа – викладачі, дослідники, управлінський та адміністративний персонал Донецького державного університету управління, Луганського національного аграрного університету, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Фото 1, 2

2 липня 2021 р. – Координаційна нарада № 2 (Робота 7.2) : результати звітування перед Європейською Комісією за 1 рік Проєкту, план роботи на 2 рік.
Фото 1, 2, 3

14-16 вересня 2021 р. – Робочий візит співробітників Інституту вищої освіти НАПН України С. Калашнікової та Н. Шофолової до Луганського національного аграрного університету (Робота 1.1, 2.4).
Детальніше.

29 вересня – 1 жовтня 2021 р. – Робочий візит співробітників Інституту вищої освіти НАПН України С. Калашнікової та Н. Шофолової до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Робота 1.1, 2.4).
Детальніше

30 листопада 2021 р. – Координаційна нарада № 3 (Робота 7.2): узгодження змін у Проєкті.
Фото 1, 2

22 грудня 2021 р. – Координаційна нарада № 4 (Робота 7.2): результати виконання Проєкту у 2021 році, План на 2022 рік
Фото 1, 2