×
1483 Переглядів

Проєкт ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» / «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU) (2020-2024)

Програма «Підтримка ЄС переміщеним закладам вищої освіти на сході Україні»
Грантова угода № 2020/415-429

Інформаційний лист

Відео про Проєкт

Партнери Проєкту:
  •  Інститут вищої освіти НАПН України – координатор Проєкту
  •  Переміщені університети:
­­До 1.07.2022 р.:
        –  Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)
        –  Луганський національний аграрний університет (м. Старобільськ)
        –  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)
­­Після 1.07.2022 р.:
        –  Маріупольський державний університет;
        –  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  •  Британська Рада в Україні

Історія партнерства
У 2016-2019 роках Британська Рада впроваджує Програму розвитку лідерського потенціалу університетів України у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України та Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія), за підтримки Міністерства освіти і науки України.
Донецький державний університет управління, Луганський національний аграрний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля та Маріупольський державний університет – учасники Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України.
Успішний досвід участі у Програмі зазначених переміщених університетів засвідчив наявність у них лідерського потенціалу та волі рухатися вперед. Після оголошення у 2018 році конкурсу «Підтримка ЄС переміщеним закладам вищої освіти на сході України» партнери об’єднали зусилля для підготовки проєктної заявки.

Мета Проєкту – підвищити привабливість та конкурентоспроможність переміщених університетів шляхом:
  •  посилення їх інституційної спроможності;
  •  розбудови ефективного врядування;
  •  вдосконалення викладання і навчання;
  •  та розвитку інтернаціоналізації.

Цілі Проєкту:
  •  Вдосконалити інфраструктуру переміщених університетів задля надання якісної освіти та динамічного залучення громад..
  •  Посилити інституційний потенціал переміщених університетів через розвиток спроможності їх керівництва, персоналу і студентів краще відповідати на виклики, що постають перед університетами, місцевими громадами та Донецькою і Луганською областями.
  •  Підвищити соціальну відповідальність переміщених університетів через залучення академічної спільноти до розв’язання соціальних, економічних, екологічних культурних та інших проблем.

Цільовими групами Проєкту виступають студенти та персонал переміщених університетів (далі – Університети), місцеві громади і бізнес Донецької та Луганської областей.

Основні результати Проєкту є такими:
  •  Покращена інфраструктура Університетів, що сприяє реалізації інноваційного управління та викладання, що базується на партнерстві.
  • Покращена компетентність персоналу та студентів Університетів, що дозволяє їм забезпечити ефективне врядування, вдосконалити викладання і навчання та посилити інтернаціоналізацію.
  • Оновлені стратегії інституційного розвитку Університетів запроваджені у практику та наявні у доступі для внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів.
  • Якість вищої освіти в Університетах підвищена завдяки модернізації освітніх програм та їх адаптації до сучасних викликів і потреб місцевих громад, вдосконаленню викладання і навчання, утвердженню ефективного врядування та розвитку інтернаціоналізації.
  • Активна роль та сильний вплив персоналу і студентів на реалізацію стратегій інституційного розвитку Університетів, ефективність університетського врядування, вдосконалення викладання і навчання, та розвиток інтернаціоналізації.
  • Посилена співпраця між Університетами та місцевими громадами і внесок у соціальне та економічне відновлення завдяки використанню ресурсів та результатів Проєкту та розширенню спектру послуг для різних категорій стейкхолдерів.

Досягнення цілей та результатів Проєкту здійснюється через виконання відповідних робіт, серед яких, зокрема:
  •  Проведення інституційного аудиту в Університетах.
  •  Цифровізації Університетів.
  •  Проведення тренінгів для персоналу та студентів Університетів.
  •  Оновлення / розроблення стратегій розвитку Університетів.
  •  Розроблення та пілотування оновлених / нових навчальних дисциплін.
  •  Мультиплікація нових знань і навичок.
  •  Розвиток англомовної компетентності академічного персоналу.
  •  Підтримка студентських послуг.
  •  Систематизація і поширення кращих практик.

Контакти Проєкту:
  •  Керівник Проєкту: Світлана Калашнікова (s.kalashnikova@ihed.org.ua )
  •  Інститут вищої освіти НАПН України (https://ihed.org.ua/internationalization/redu/): Олена Оржель (o.orzhel@ihed.org.ua)
  •  Маріупольський державний університет (http://mdu.in.ua/): Андрій Стойка (a.stoika@mdu.in.ua)
  •  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (https://snu.edu.ua/index.php/international_projects/): Руслан Галгаш (galgash@snu.edu.ua)
  •  Британська Рада в Україні (https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/redu): Людмила Таценко (lyudmila.tatsenko@britishcouncil.org.ua)

Новини:

12 квітня 2024 р.
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, університет, суспільство: взаємодія в умовах змін» (м. Київ)

Конференція ініційована Консорціумом партнерів Проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» / «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU) (https://ihed.org.ua/internationalization/redu/) у складі: Інститут вищої освіти НАПН України, Маріупольський державний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Британська Рада в Україні.
Запрошені гості: Представництво ЄС в Україні, Міністерство освіти і науки України, Національний Еразмус+ офіс в Україні.
Мета Конференції – презентувати та обговорити ключові досягнуті результати Проєкту.
Участь у конференції взяли біля 100 осіб.

Програма заходу
Презентації 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Відео про Конференцію
Фото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

14, 16 березня 2024 р.
Координаційна нарада № 7 (Робота 7.2)
Порядок денний:
1. Моніторинг виконання робіт Проєкту.
2. Узгодження завдань фінального етапу Проєкту, підготовка звітної документації.
3. Розроблення та узгодження програми фінальної Конференції (12.04.2024 р.).
4. Узгодження порядку і графіку комунікації партнерів з експертом з оцінювання (робота 7.7).

15 березня 2024 р.
Тренінг «Побудова особистого бренду: як досягти максимуму від свого потенціалу» (очний формат, Закарпатська обл., Нижнє Солотвино) (Робота 2.4)
Запрошений експерт: Кириленко Тетяна
Тематика сесій:
1. Як освітянину заявити про себе?
2. Моделі комунікації: обираємо свою.
3. Зростання під час війни: Ваша історія.
4. Я – бренд. Що далі?
Участь у тренінгу взяли 26 осіб – управлінський та науково-педагогічний / науковий персонал Маріупольського державного університету, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Інституту вищої освіти НАПН України.

Програма
Фото 1, 2, 3, 4, 5

12 квітня 2023 р.
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, університет, суспільство: взаємодія в умовах змін», Інститут вищої освіти НАПН України, м. Київ, Україна (онлайн формат)

Конференція ініційована консорціумом партнерів Проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» / «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU) (https://ihed.org.ua/internationalization/redu/) у складі: Інститут вищої освіти НАПН України, Маріупольський державний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Британська Рада в Україні. Партнерами в організації Конференції також є: Національний Еразмус+ офіс в Україні, Національна агенція Advance HE (Велика Британія).

Мета Конференції – обговорити проблеми та виклики, що є актуальними для університетів України в умовах нових реалій, спричинених військовою агресією та завданнями післявоєнного відновлення країни.

Програма заходу
Презентації: 1, 2, 3, 4, 5,
Відеозапис заходу
Фото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

22-25 березня 2023 р.
Тренінг «Стратегування у вищій освіті» (очний формат, с. Поляна) (Робота 2.4, 3.2)
Експерти Інституту вищої освіти НАПН України: Світлана Калашнікова, Олена Оржель, Наталія Шофолова
Запрошені експерти: Олена Юзькова, Тарас Добко, Євген Глібовицький, Валерія Міляєва
Тематика сесій:
1. Завдання Проєкту
2. Ключові параметри Стратегії
3. Цінності, що об’єднують
4. Оновлення бізнес-моделі. Управління змінами
5. Університет, який надихає. Культура служіння
6. Розширення горизонтів. Спроможність Університету
7. Комунікація з «людським обличчям»
8. Виклики реалізації Стратегії у часи кризи (психологічний аспект)
9. Прогромадський університет (Civic University): специфіка стратегій та ресурси
10. Стратегічна мапа
11. Розроблення технічного завдання для оновлення Стратегії розвитку Університету
Участь у тренінгу взяли 22 особи – управлінський персонал Маріупольського державного університету та Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Програма тренінгу
Фото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

21 березня 2023 р.
Координаційна нарада № 6 (Робота 7.2)
Порядок денний:
1. Моніторинг результатів виконання Проєкту
2. Підготовка Звіту про виконання Проєкту станом на квітень 2023 року
3. Аналіз та узгодження даних для LMS

13-14, 20-21 лютого 2023 р.
Тренінг «Стратегування у вищій освіті» (онлайн) (Робота 3.2)
Експерти від Advance HE: Doug Parkin, Stuart Hunt
Тематика сесій:
1. Візія і стратегія
2. Стратегія, розуміння систем та як бути стратегічним
3. Залучення
4. Формування організаційної культури
Участь у тренінгу взяли 29 осіб – управлінський персонал Маріупольського державного університету та Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Фото 1, 2, 3

12-13 грудня 2022 р.
Тренінг «Інтернаціоналізація вищої освіти». Очний формат, м. Трускавець, Україна. (Робота 2.4)
Експерти від Інституту вищої освіти НАПН України: Світлана Калашнікова, Жанна Таланова, Олена Оржель
Експерт від Національний Еразмус+ офіс в Україні: Світлана Шитікова
Тематика сесій:
1. Інтернаціоналізація ВО: загальні рамки
2. Інтернаціоналізація ВО – індивідуальний рівень: ресурси для України
3. Інтернаціоналізація ВО – інституційний рівень: ресурси для України
4. Еразмус+ : Мобільність
5. Еразмус+ : Жан Моне
6. Еразмус+ : CBHE
7. Каркас проєкту (базові параметри проєкту)
Участь у тренінгу взяли 25 осіб – адміністративний персонал та науково-педагогічні працівники Маріупольського державного університету та Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Програма тренінгу
Фото 1, 2, 3, 4

30 листопада 2022 р.
І Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, університет, суспільство: виклики взаємодії та розвитку», Інститут вищої освіти НАПН України, м. Київ, Україна (онлайн формат)

Конференція ініційована консорціумом партнерів Проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» / «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU) (https://ihed.org.ua/internationalization/redu/) у складі: Інститут вищої освіти НАПН України, Маріупольський державний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Британська Рада в Україні. Партнерами в організації Конференції також є: Національний Еразмус+ офіс в Україні, Національна агенція Advance HE (Велика Британія).

Мета Конференції – обговорити проблеми та виклики, що є актуальними для університетів України в умовах нових реалій, спричинених військовою агресією та завданнями післявоєнного відновлення країни. Особливим акцентом Конференції є діяльність і розвиток переміщених університетів.
Інформаційний лист
Форма для реєстрації
Програма заходу
Тези доповідей
Презентації: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Відеозапис заходу
Фото 1, 2, 3, 4, 5

25-26 жовтня, 1-2 листопада 2022 р.
Тренінг «Врядування у вищій освіті» (on-line) (Робота 2.4)
Експерти від Advance HE: Jo Chaffer, Hillary Gyebi-Ababio, Julie Mennell
Тематика сесій:
1. Що має значення – принципи, концепції
2. Лідерство і врядування (L&G) з доброчесністю: жити за принципами, керуючись цінностями
3. Хто має значення: внутрішні та зовнішні стейкхолдери
4. Лідерство, стосунки та співпраця у L&G
Участь у тренінгу взяли 29 осіб – адміністративний персонал та науково-педагогічні працівники Маріупольського державного університету, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Фото 1, 2

20-21 жовтня 2022 р.
Тренінг «Вдосконалення викладання і навчання. Забезпечення якості вищої освіти» (on-line) (Робота 2.4, 4.1)
Експерти від Інституту вищої освіти НАПН України: Олександра Бородієнко, Ірина Драч, Світлана Калашнікова, Олена Оржель, Ольга Паламарчук, Ольга Петроє, Юрій Скиба, Олена Слюсаренко, Жанна Таланова, Анна Чорнойван, Наталя Шофолова
Тематика сесій:
1. Вдосконалення викладання та якість вищої освіти: базові рамки
2. Силабус та вимоги до нього
3. Модернізація навчальних дисциплін, силабусів, викладання і навчання. Вектори модернізації
Участь у тренінгу взяли 34 особи – науково-педагогічні працівники Маріупольського державного університету, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Фото 1, 2

4-5, 11-12 жовтня 2022 р.
Тренінг «Залучення громад» (on-line) (Робота 2.4)
Експерти від Advance HE: Charles Knight
Тематика сесій:
1. Принципи та основи
2. Залучення до громадської діяльності та курикулум
3. Формування партнерств
4. Оцінювання (Оцінення) та збір доказів
Участь у тренінгу взяли 26 осіб – науково-педагогічні працівники Маріупольського державного університету, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Фото 1, 2

23 лютого, 21, 27, 29 вересня 2022 р.
Тренінг «Інтернаціоналізація» (on-line) (Робота 2.4)
Експерти від Advance HE: Janette Ryan
Тематика сесій:
1. Тенденції, характерні риси та можливості інтернаціоналізації
2. Структури, системи та нарощування потенціалу
3. Міжнародна мобільність, програми та партнерства
4. Інтернаціоналізація викладання та навчання
Участь у тренінгу взяли 26 осіб – науково-педагогічні працівники Маріупольського державного університету та Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Фото 1, 2

15 липня 2022 р.
Координаційна нарада № 5 (Робота 7.2)
Порядок денний:
1. Обговорення та узгодження змін до Проєкту для підготовки змін до Грантової угоди
2. Графік робіт на 2022-2024 роки
3. Узгодження змін до бюджету Проєкту
4. Поточний стан виконання робіт Проекту

9-10, 16-17 лютого 2022 р.
Тренінг «Вдосконалення викладання і навчання. Забезпечення якості вищої освіти» (on-line) (Робота 2.4)
Експерти від Advance HE: Kathy Wright, Ben Brabon, Anna Wendy Stevenson
Тематика сесій:
1. Глобальні перспективи (університети у добу 4-ої індустріальної революції)
2. Навчання через служіння. Навчальний досвід на основі взаємодії з громадою
3. Прикладні дослідження. Використовуємо дослідження для вдосконалення викладання і навчання
4. Залучення студентів – стратегії розроблення та засоби реалізації
Участь у тренінгу взяли 28 осіб – викладачі, дослідники Донецького державного університету управління, Луганського національного аграрного університету та Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Фото 1, 2

22 грудня 2021 р.
Координаційна нарада № 4 (Робота 7.2): результати виконання Проєкту у 2021 році, План на 2022 рік
Фото 1, 2

30 листопада 2021 р.
Координаційна нарада № 3 (Робота 7.2): узгодження змін у Проєкті.
Фото 1, 2

29 вересня – 1 жовтня 2021 р.
Робочий візит співробітників Інституту вищої освіти НАПН України С. Калашнікової та Н. Шофолової до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Робота 1.1, 2.4).
Детальніше

14-16 вересня 2021 р.
Робочий візит співробітників Інституту вищої освіти НАПН України С. Калашнікової та Н. Шофолової до Луганського національного аграрного університету (Робота 1.1, 2.4).
Детальніше.

2 липня 2021 р.
Координаційна нарада № 2 (Робота 7.2) : результати звітування перед Європейською Комісією за 1 рік Проєкту, план роботи на 2 рік.
Фото 1, 2, 3

23 березня – 14 квітня 2021 р.
Тренінги Інституту вищої освіти НАПН України за темами: врядування у вищій освіті, вдосконалення викладання, інтернаціоналізація вищої освіти (Робота 2.4). Участь у тренінгах взяли 151 особа – викладачі, дослідники, управлінський та адміністративний персонал Донецького державного університету управління, Луганського національного аграрного університету, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Фото 1, 2

24 березня 2021 р.
Тренінг “Університетська автономія та врядування: тенденції розвитку – ЄПВО та Україна. Розподілене лідерство як механізм забезпечення ефективного врядування в університеті” (тренер – Світлана Калашнікова) (Робота 2.4)
Участь у тренінгу взяли 24 особи – управлінський персонал Донецького державного університету управління.
Детальніше. Фото 1, 2

23-24 березня 2021 р.
Інституційний аудит Донецького державного університету управління (Робота 1.1) за результатами звіту про самооцінювання та інтерв’ю з експертами Інституту вищої освіти НАПН України (Світлана Калашнікова, Олена Оржель, Олена Слюсаренко)
Детальніше. Фото 3, 4

23 березня 2021 р.
Тренінг “Викладання у вищій освіті: тенденції розвитку – ЄПВО та Україна. Розроблення освітньої програми (ОП): рамки, алгоритм, учасники, результати” (тренер – Світлана Калашнікова) (Робота 2.4)
Участь у тренінгу взяли 33 особи – викладачі та дослідники Донецького державного університету управління.
Детальніше. Фото 1, 2

18-20 серпня 2020 р.
Тренінг з управління Проєктом та Координаційна нарада № 1 (Робота 7.1, 7.2).
Участь у заходах взяли 19 осіб – представників організацій – партнерів Проєкту.
Програма Тренінгу. Фото