×
202 Переглядів

Опубліковано матеріали за результатами Конференції «Публічне управління та адміністрування в умовах війни та поствоєнний період в Україні», яка відбулася 15-28 квітня 2022 року.

Інститут вищої освіти НАПН України виступив одним серед ініціаторів та співорганізаторів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Публічне управління та адміністрування в умовах війни та поствоєнний період в Україні», яка відбулася з 15 по 28 квітня 2022 року.

Цією конференцією українська наукова спільнота посилює свій Науковий  фронт протидії російській агресії, розкриває підходи до формування публічно управлінських рішень в умовах війни та пропонує напрями модернізаційної  стратегії післявоєнної відбудови нашої держави.

Метою конференції було визначено наукове обґрунтування підходів і  конкретних пропозицій щодо розв’язання проблем публічного управління та  адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період.

У конференції взяли участь близько 400 осіб з 18-ти регіонів України, з яких  понад 200 мають науковий ступінь, у тому числі більше 120 осіб є докторами наук,  докторами філософії та кандидатами наук в галузі знань публічного управління та  адміністрування.  Усі учасники конференції були одностайні в тому, що вироблення стратегії  післявоєнного розвитку України, модернізації її системи публічного управління та  адміністрування потрібно здійснювати публічно із залученням усіх заінтересованих  сторін, що забезпечить ще більшу згуртованість українського суспільства як  ключового чинника післявоєнної модернізації всіх сфер життєдіяльності України.

За результатами конференції опубліковано збірник матеріалів, який містить Резолюцію Конференції та три томи тез доповідей та виступів учасників.

Том-І містить тези доповідей, подані на секції 1-3: «Публічно-управлінський потенціал перемоги України в інформаційно-смисловій війні проти РФ»; «Безпекові аспекти вітчизняного публічного управління та адміністрування»; «Забезпечення стійкості, ревіталізації та розвитку регіонів та територіальних громад в Україні».

Том-ІI містить тези доповідей, подані на секції 4-6: «Економічне врядування України в умовах війни та в поствоєнний період»; «Гуманітарні та наукові детермінанти розвитку України в умовах війни та в поствоєнний період «; «Публічне управління у сфері освіти в умовах війни та в поствоєнний період».

У Томі-ІІІ розміщено тези доповідей, поданих на секції 7-9: «Соціально-культурні та психологічні аспекти публічного управління та адміністрування в умовах війни та у поствоєнний період»; «Забезпечення єдності громадянського суспільства та політико-управлінської еліти в умовах війни та у поствоєнний період»; «Сьогоднішні завдання модернізації України».

Для наукових, науково-педагогічних працівників, теоретиків та практиків публічного управління, психологів, а також усіх, хто цікавиться особливостями публічного управління та адміністрування в умовах війни та у поствоєнний період.