×
679 Переглядів

Трима Катерина

Старший науковий співробітник
Відділу взаємодії університетів та суспільства
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: k.tryma@ihed.org.ua

Науковий ступінь Кандидат політичних наук (ДК № 004810 від 17.02.2012 р.)
Вчене звання Старший дослідник (АС № 000922 від 23.12.2022 р.)
Основні професійні здобутки Політолог-міжнародник, перекладач

Диплом (з відзнакою) магістра Маріупольського державного університету, 2005 р., спеціальність «Міжнародні відносини»

Диплом магістра Донецького національного університеті економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, 2017 р., спеціальність «Економіка підприємства»

Кандидатська дисертація на тему «Глобалізація як фактор трансформації українського громадянського суспільства (на прикладі громадських організацій)», Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011 р.

Автор та співавтор понад 80 наукових і методичних праць

Участь у міжнародних проєктах:

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (29 – Міжнародні  відносини)

Стажування за кордоном Січень 2017 р.
University of York, Велика БританіяЧервень 2017 р.
Konrad-Adenauer-Stiftung, Грузія

Лютий 2018 р.
Advance HE
City, University of London, Велика Британія

Листопад 2018 р.
Konrad-Adenauer-Stiftung, Молдова

Листопад 2019 р.
Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages, Казахстан

Досвід викладання в університетах України та за кордоном 2011 – 2017 рр.
Маріупольський державний університет
Основні наукові публікації  Трима К.А. Вплив громадських організацій на політику якості вищої освіти: аналіз провідного зарубіжного та вітчизняного досвіду. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали (частина ІІ) (препринт) / О. Воробйова, М. Дебич, В. Луговий, О. Оржель, О. Слюсаренко, Ж. Таланова, К. Трима; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: Ін-т вищої освіти НАПН України, 2019. 150 с.

Трима К.А. Міжнародний дискурс щодо співпраці закладів вищої освіти та громадських організацій у сфері вищої освіти. Університет і лідерство. 2019. № 7. С.102-107.

Трима К.А. Інтернаціоналізація діяльності університету як фактор забезпечення якості вищої освіти. Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти: монографія / авт.: О.П. Воробйова, М.В. Гриценко, В.І. Луговий, О.Ю. Оржель, О.М. Слюсаренко, А.В. Ставицький, Ж.В. Таланова, В.П. Ткаченко, К.А. Трима; за ред. В.І. Лугового, Ж.В. Таланової. – К.: Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. – 229 с.