×

Оголошення

182 Переглядів

Оголошення (28.11.2020)

Перелік учасників конкурсу
на заміщення посад наукових працівників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 27.11.2020 р.)

№п/п

Назва відділу

Посада

Кількість ставок

ПІБ учасника конкурсу

1

Відділ інтеграції вищої освіти і науки

Головний науковий співробітник

1,0

 Отич Олена Миколаївна
246 Переглядів

Оголошення (28.10.2020)

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади:

по відділу інтеграції вищої освіти і науки:

– головний науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктор наук, який має вчене звання, не менше 5 років досвіду, за останні 5 років не менше 10 публікацій, у т.ч. не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою).

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають: письмову заяву на ім`я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; копії документа, що посвідчує особу та довідки про ідентифікаційний код; заповнену особову картку (встановленого зразка); особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою; автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов`язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.

Заяви та документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії за адресою: вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01014 (кім.901) протягом місяця з дати опублікування оголошення. Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за тел.: (044) 285-71-24, (093) 093-22-00.

184 Переглядів

Оголошення (06.07.2020)

Інформація про переможців конкурсу
на заміщення посади наукових співробітників
Інституту вищої освіти НАПН України
(конкурс відбувся 06.07.2020 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Дирекція Радник 1,0 Шофолова Наталія Миколаївна
2. Відділ інтеграції вищої освіти і науки Старший науковий співробітник 1,0 Муромець Вікторія Григорівна
241 Переглядів

Оголошення (14.05.2020)

Перелік учасників конкурсу
на заміщення посад наукових працівників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 14.05.2020 р.)

№п/п

Назва відділу

Посада

Кількість ставок

ПІБ учасника конкурсу

1

Дирекція

Радник

1,0

Шофолова Наталія Миколаївна
258 Переглядів

Оголошення (14.04.2020)

Перелік учасників конкурсу
на заміщення посад наукових працівників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 14.04.2020 р.)

№п/п

Назва відділу

Посада

Кількість ставок

ПІБ учасника конкурсу

1

Відділ інтеграції вищої освіти і науки

Старший науковий співробітник

1,0

Муромець Вікторія Григорівна
222 Переглядів

Оголошення (14.04.2020)

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на посаду

радник
при дирекції наукової установи

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою та володіють англійською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових та (або) науково-педагогічних працівників не менше як 3 роки, а також високі моральні якості та організаторські здібності.

Строк подання заяв – один місяць з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних; характеристику з основного місця роботи.

Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

Документи подавати за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, (кім.901).
Телефон для довідок: (044) 285-71-24, (093) 093-22-00.

257 Переглядів

Оголошення (11.03.2020)

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади:

по відділу інтеграції вищої освіти і науки:

– старший науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше 5 років досвіду, за останні 5 років не менше 7 публікацій та/або патентів, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою).

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають: письмову заяву на ім`я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; копію документа, що посвідчує особу, довідки про ідентифікаційний код; заповнену особову картку (встановленого зразка); особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою; автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов`язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.

Заяви та документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії за адресою: вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01014 (кім.901) протягом місяця з дати опублікування оголошення. Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за тел.: (044) 285-71-24, (093)093-22-00.

291 Переглядів

Оголошення (26.02.2020)

Інформація про переможців конкурсу
на заміщення посади наукових співробітників
Інституту вищої освіти НАПН України
(конкурс відбувся 24.02.2020 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Старший науковий співробітник 0,5 Базелюк Наталія Валеріївна
2. Відділ інтеграції вищої освіти і науки Завідувач відділу 1,0 Скиба Юрій Адрійович
3. Відділ інтеграції вищої освіти і науки Головний науковий співробітник 1,0 Ярошенко Ольга Григорівна
4. Відділ інтеграції вищої освіти і науки Головний науковий співробітник 0,5 Регейло Ірина Юріївна
5. Відділ інтеграції вищої освіти і науки Старший науковий співробітник 1,0 Жабенко Олександр Вікторович
6. Відділ інтеграції вищої освіти і науки Старший науковий співробітник 0,5 Чорнойван Ганна Петрівна
7. Відділ економіки вищої освіти Старший науковий співробітник 0,5 Базелюк Олександр Васильович
8. Відділ науково-організаційної та кадрової роботи

 

Завідувач відділу 1,0 Власова Інна Володимирівна
9. Відділ науково-організаційної та кадрової роботи Молодший науковий співробітник 1,0 Соломко Олеся Анатоліївна
330 Переглядів

Оголошення (08.02.2020)

Перелік учасників конкурсу
на заміщення посад наукових працівників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 07.02.2020 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Старший науковий співробітник 0,5 Базелюк Наталія Валеріївна
2. Відділ інтеграції вищої освіти і науки Завідувач відділу 1,0 Скиба Юрій Адрійович
3. Відділ інтеграції вищої освіти і науки Головний науковий співробітник 1,0 Ярошенко Ольга Григорівна
4. Відділ інтеграції вищої освіти і науки Головний науковий співробітник 0,5 Регейло Ірина Юріївна
5. Відділ інтеграції вищої освіти і науки Старший науковий співробітник 1,0 Жабенко Олександр Вікторович
6. Відділ інтеграції вищої освіти і науки Старший науковий співробітник 1,0 Муромець Вікторія Григорівна
7. Відділ інтеграції вищої освіти і науки Старший науковий співробітник 0,5 Чорнойван Ганна Петрівна
8. Відділ економіки вищої освіти Старший науковий співробітник 0,5 Базелюк Олександр Васильович
9. Відділ науково-організаційної та кадрової роботи

 

Завідувач відділу 1,0 Власова Інна Володимирівна
10. Відділ науково-організаційної та кадрової роботи Молодший науковий співробітник 1,0 Соломко Олеся Анатоліївна