×

Оголошення

26 Переглядів

30 жовтня 2023 року запрошуємо до онлайн участі у круглому столі “Університет та інклюзія” що проводиться консорціумом з реалізації проєкту “Університет – громади: посилення співпраці” (UNICOM).

Проєкт реалізується за програмою Європейського союзу “Еразмус+.

Ключові спікери:

  • Тетяна Ломакіна, радниця – уповноважена Президента України з безбар’єрності,
  • Діана Спулбер, професор педагогічного факультету, Університет Генуї (Італія),
  • Ірина Маркусь, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Український державний університет імені Михайла Драгоманова,
  • Ганна Афузова, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Пропонуємо для ознайомлення Програму круглого столу

Реєстрація учасників круглого столу

Лінк для підключення (платформа Zoom)
ID riunione: 924 3077 8428
Codice d’accesso: 919706

86 Переглядів

Дні відкритих дверей в Інституті вищої освіти НАПН України

04, 15, 22, 29 травня 2023 р. відбудуться «Дні відкритих дверей» (онлайн-формат) з презентацією освітньо-наукової програми «Викладання і навчання у вищій освіті» для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Запрошуємо до участі науково-педагогічних та педагогічних працівників, випускників магістерських програм та усіх зацікавлених осіб.
Реєстрація учасників за посиланням: https://forms.gle/HSsjpKEp5X9gy7Ma8

Підключення до заходу 04 травня 2023 р. (початок о 14 годині) за посиланням:
Zoom 4/05/2023
Ідентифікатор конференції: 884 9231 6049
Код доступу: 934263

Підключення до заходу 15 травня 2023 р. (початок о 14 годині) за посиланням:
Zoom 15/05/2023
Ідентифікатор конференції: 823 4862 9366
Код доступу: 097761

Підключення до заходу 22 травня 2023 р. (початок о 14 годині) за посиланням:
Zoom 22/05/2023
Ідентифікатор конференції: 852 1781 3747
Код доступу: 232162

Підключення до заходу 29 травня 2023 р. (початок о 14 годині) за посиланням:
Zoom 29/05/2023
Ідентифікатор конференції: 870 2940 0911
Код доступу: 713992

47 Переглядів

Оголошення (08.05.2023)

Інформація про переможців конкурсу
на заміщення посади наукового співробітника
Інституту вищої освіти НАПН України
(конкурс відбувся 08.05.2023 р.,
погодження НАПН України відбулося 18.05.2023 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ взаємодії університетів та суспільства Завідувач 1,0 Шофолова Наталія Миколаївна
61 Переглядів

Оголошення (09.05.2023)

Інформація про переможців конкурсу
на заміщення посади наукового співробітника
Інституту вищої освіти НАПН України
(конкурс відбувся 08.05.2023 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ взаємодії вищої освіти та ринку праці Провідний науковий співробітник 1,0 Ковтунець Володимир Віталійович
61 Переглядів

Оголошення (04.05.2023)

Перелік учасників конкурсу
на заміщення посад наукових працівників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 03.05.2023 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ взаємодії університетів та суспільства Завідувач 1,0 Шофолова Наталія Миколаївна
2. Відділ взаємодії вищої освіти та ринку праці Провідний науковий співробітник 1,0 Ковтунець Володимир Віталійович
133 Переглядів

Дні відкритих дверей в Інституті вищої освіти НАПН України

13 та 20 квітня 2023 р. відбудуться «Дні відкритих дверей» (онлайн-формат) з презентацією освітньо-наукової програми «Викладання і навчання у вищій освіті» для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Запрошуємо до участі науково-педагогічних та педагогічних працівників, випускників магістерських програм та усіх зацікавлених осіб.
Реєстрація учасників за посиланням: https://forms.gle/HSsjpKEp5X9gy7Ma8

Підключення до заходу 13 квітня 2023 р. (початок о 14 годині) за посиланням:
Zoom 13/04/2023
Ідентифікатор конференції: 847 2230 5994
Код доступу: 490627

Підключення до заходу 20 квітня 2023 р. (початок о 14 годині) за посиланням:
Zoom 20/04/2023
Ідентифікатор конференції: 830 5658 6910
Код доступу: 595907

 

58 Переглядів

Інститут вищої освіти НАПН України (01104, м. Київ, вул. Бастіонна, 9; web-caйт: www.ihed.org.ua) оголошує конкурс на посади:

— завідувач (1,0) відділу взаємодії університетів та суспільства – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
— провідний науковий співробітник (1,0) відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

Строк прийняття заяв30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; 2) копію документа, що посвідчує особу; 3) заповнену особову картку (встановленого зразка); 4) автобіографію; 5) копію трудової книжки (за наявності); 6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); 7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах. Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти. 8) письмову згоду на обробку персональних даних.
Документи подавати за адресою: 01104, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, (кім.901), e-mail: t.stefanska@ihed.org.ua
Телефон для довідок: (044) 285-71-24, (093) 093-22-00
Контактна особа – Стефанська Тетяна Володимирівна.

103 Переглядів

27 квітня 2023 р. відбудеться Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України” (онлайн).

Шановні колеги – науковці, аспіранти, докторанти, представники влади, бізнесу, громади!
Запрошуємо Вас до участі в роботі тематичної дискусійної панелі конференції з обговорення проблем та перспектив розвитку «Відкритої науки як чинника повоєнного відновлення та розбудови України як сильної європейської країни»  та пропонуємо  до 10 квітня 2023 р. заповнити електронну заявку учасника за посиланням https://forms.gle/qpZACprepWwwqfhS8, до якої прикріпити тези обсягом 200-250 слів.

За результатами роботи конференції планується публікація міжнародної колективної монографії (електронне видання), що буде рекомендована до друку вченою радою ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Монографії буде присвоєно номер ISBN. Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 25 квітня 2023 року надіслати на електронну адресу оргкомітету economistori@ukr.net розділи монографії обсягом від 12 до 30 сторінок формату А4 (Шрифт – Тіmеs New Rоmаn, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5).

Участь в конференції, публікація тез і розділів монографії є безкоштовними.
Більш детальна інформація про конференцію розміщена за посиланням: https://bit.ly/3Tj2Nok

Сподіваємось на Вашу участь.
Будемо також вдячні за поширення інформації про конференцію.
До зустрічі 27.04.2023 р. на тематичній дискусійній панелі «Відкрита наука як чинник повоєнного відновлення та розбудови України як сильної європейської країни».
Контактна особа з питань участі в роботі тематичної дискусійної панелі – Ольга Петроє,
тел. 050 552 62 99, e-mail: o.petroye@ihed.org.ua

49 Переглядів

Оголошення (17.03.2023)

Інформація про переможців конкурсу
на заміщення посади наукового співробітника
Інституту вищої освіти НАПН України
(конкурс відбувся 27.02.2023 р.,
погодження НАПН України відбулося 16.03.2023 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ взаємодії вищої освіти та ринку праці Завідувач 1,0 Червона Леся Миколаївна
43 Переглядів

Оголошення (28.02.2023)

Інформація про переможців конкурсу
на заміщення посади наукового співробітника
Інституту вищої освіти НАПН України
(конкурс відбувся 27.02.2023 р)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ взаємодії вищої освіти та ринку праці Головний науковий співробітник 1,0 Ярошенко Ольга Григорівна
2. Відділ взаємодії вищої освіти та ринку праці Головний науковий співробітник 1,0 Отич Олена Миколаївна
3. Відділ взаємодії вищої освіти та ринку праці Головний науковий співробітник 0,5 Скиба Юрій Андрійович
4. Відділ взаємодії вищої освіти та ринку праці Старший науковий співробітник 0,5 Чорнойван Ганна Петрівна
5. Відділ взаємодії вищої освіти та ринку праці Старший науковий співробітник 0,5 Жабенко Олександр Вікторович
6. Відділ забезпечення якості вищої освіти Головний науковий співробітник 1,0 Бородієнко Олександра Володимирівна
7. Відділ забезпечення якості вищої освіти Старший науковий співробітник 1,0 Воробйова Оксана Петрівна
8. Відділ забезпечення якості вищої освіти Старший науковий співробітник 1,0 Ворона Вікторія Олексіївна
9. Відділ забезпечення якості вищої освіти Молодший науковий співробітник 0,5 Кущенко Олег Ігоревич
10. Відділ взаємодії університетів та суспільства Головний науковий співробітник 0,5 Петроє Ольга Михайлівна
11. Відділ взаємодії університетів та суспільства Старший науковий співробітник 0,5 Бульвінська Оксана Іванівна