×

Оголошення

51 Переглядів

Оголошення (31.01.2023)

Перелік учасників конкурсу
на заміщення посад наукових працівників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 30.01.2023 р.)

 

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ взаємодії вищої освіти та ринку праці Завідувач 1,0 Червона Леся Миколаївна
2. Відділ взаємодії вищої освіти та ринку праці Головний науковий співробітник 1,0 Ярошенко Ольга Григорівна
3. Відділ взаємодії вищої освіти та ринку праці Головний науковий співробітник 1,0 Отич Олена Миколаївна
4. Відділ взаємодії вищої освіти та ринку праці Головний науковий співробітник 0,5 Скиба Юрій Андрійович
5. Відділ взаємодії вищої освіти та ринку праці Старший науковий співробітник 0,5 Чорнойван Ганна Петрівна
6. Відділ взаємодії вищої освіти та ринку праці Старший науковий співробітник 0,5 Жабенко Олександр Вікторович
7. Відділ забезпечення якості вищої освіти Головний науковий співробітник 1,0 Бородієнко Олександра Володимирівна
8. Відділ забезпечення якості вищої освіти Старший науковий співробітник 1,0 Воробйова Оксана Петрівна
9. Відділ забезпечення якості вищої освіти Старший науковий співробітник 1,0 Ворона Вікторія Олексіївна
10. Відділ забезпечення якості вищої освіти Молодший науковий співробітник 0,5 Кущенко Олег Ігоревич
11. Відділ взаємодії університетів та суспільства Головний науковий співробітник 0,5 Петроє Ольга Михайлівна
12. Відділ взаємодії університетів та суспільства Старший науковий співробітник 0,5 Бульвінська Оксана Іванівна
42 Переглядів

Оголошення (24.01.2023)

Інформація про переможців конкурсу
на заміщення посади наукового співробітника
Інституту вищої освіти НАПН України
(конкурс відбувся 23.01.2023 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ науково-організаційної та кадрової роботи Завідувач 1,0 Слободянюк Олена Михайлівна
2. Відділ дослідницької діяльності університетів Старший науковий співробітник 0,5 Слободянюк Олена Михайлівна
3. Відділ забезпечення якості вищої освіти Старший науковий співробітник 0,75 Ткаченко Вероніка Петрівна
47 Переглядів

Оголошення (09.01.2023)

Перелік учасників конкурсу
на заміщення посад наукових працівників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 06.01.2023 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ науково-організаційної та кадрової роботи Завідувач 1,0 Слободянюк Олена Михайлівна
2. Відділ дослідницької діяльності університетів Старший науковий співробітник 0,5 Слободянюк Олена Михайлівна
3. Відділ забезпечення якості вищої освіти Старший науковий співробітник 0,75 Ткаченко Вероніка Петрівна
27 Переглядів

Інститут вищої освіти НАПН України (01104, м. Київ, вул. Бастіонна, 9; web-caйт: www.ihed.org.ua) оголошує конкурс на посади:

завідувач (1,0) відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
головний науковий співробітник (2,5) відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці – доктор наук;
старший науковий співробітник (1,0) відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
головний науковий співробітник (1,0) відділу забезпечення якості вищої освіти – доктор наук;
старший науковий співробітник (2,0) відділу забезпечення якості вищої освіти – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
молодший науковий співробітник (0,5) відділу забезпечення якості вищої освіти – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня;
головний науковий співробітник (0,5) дослідницької діяльності університетів – доктор наук;
старший науковий співробітник (0,5) відділу взаємодії університетів та суспільства – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
Строк прийняття заяв30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; 2) копію документа, що посвідчує особу; 3) заповнену особову картку (встановленого зразка); 4) автобіографію; 5) копію трудової книжки (за наявності); 6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); 7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах. Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти. 8) письмову згоду на обробку персональних даних.
Документи подавати за адресою: 01104, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, (кім.901), e-mail: t.stefanska@ihed.org.ua
Телефон для довідок: (044) 285-71-24, (093) 093-22-00
Контактна особа – Стефанська Тетяна Володимирівна.

30 Переглядів

Інститут вищої освіти НАПН України (01104, м. Київ, вул. Бастіонна, 9; web-caйт: www.ihed.org.ua) оголошує конкурс на посади:

 • завідувач (1,0) відділу науково-організаційної та кадрової роботи – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • старший науковий співробітник (0,5) відділу дослідницької діяльності університетів – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • старший науковий співробітник (0,75) відділу забезпечення якості вищої освіти – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук).
Строк прийняття заяв – 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; 2) копію документа, що посвідчує особу; 3) заповнену особову картку (встановленого зразка); 4) автобіографію; 5) копію трудової книжки (за наявності); 6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); 7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах. Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти. 8) письмову згоду на обробку персональних даних.
Документи подавати за адресою: 01104, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, (кім.901), e-mail: t.stefanska@ihed.org.ua
Телефон для довідок: (044) 285-71-24, (093) 093-22-00
Контактна особа – Стефанська Тетяна Володимирівна.
160 Переглядів

XI Міжнародна науково-практична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Відновлення: виклики, підходи та інструменти (8 листопада 2022 р., онлайн)

Інститут вищої освіти НАПН спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 8 листопада 2022 р. провели XІ Міжнародну науково-практичну конференцію «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Відновлення: виклики, підходи та інструменти». Захід відбувся за підтримки Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури Європейської Комісії, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національної академії педагогічних наук України, Спілки ректорів закладів вищої освіти України та Британської Ради в Україні.

В Zoom вебінарі взяли участь 215 учасників: представники закладів вищої освіти та наукових установ, Міністерства освіти і науки України, НАПН України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, члени Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+.

З вітальним словом до учасників звернулися співорганізатори конференції. Володимир БУГРОВ, Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, підкреслив актуальність інтернаціоналізації вищої освіти в контексті євроінтеграції; Сергій ШКАРЛЕТ, Міністр освіти і науки України, наголосив на важливості підготовки рекомендацій від експертного середовища щодо відновлення вищої освіти в післявоєнний період; Василь КРЕМЕНЬ, Президент Національної академії педагогічних наук України, сфокусував увагу учасників на питаннях реалізації Болонського процесу в сучасних умовах; Андрій БУТЕНКО, Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, зазначив необхідність забезпечення якості в умовах нових викликів; Людмила ТАЦЕНКО, Керівник освітніх програм Британської Ради в Україні, окреслила основні напрями підтримки українських університетів з боку Великої Британії; Світлана ШИТІКОВА, Координатор Національного Еразмус+ офісу в Україні, закликала учасників залучатися до реформування вищої освіти України через запровадження проєктів Програми ЄС Еразмус+.

ПРОГРАМА заходу – завантажити

ПРЕЗЕНТАЦІЇ спікерів і ВІДЕОЗАПИС конференції – на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні

52 Переглядів

Інститут вищої освіти НАПН України запрошує до участі у закупівлі:

Послуги кейтерингового обслуговування
Заходів Проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності та підтримка громад»
(ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 55520000-1: Кейтерингові послуги)
Деталі та документи спрощеної закупівлі:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-05-005195-a

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Наталія Шофолова, e-mail: n.shofolova@ihed.org.ua, тел. +38(067)889-18-05.

120 Переглядів

Запрошуємо до публікації у Міжнародному науковому журналі «Університети і лідерство» (ul-journal.org)

Набір статей у № 14 (2022) триває до 1 листопада ц.р. за такими тематичними напрямами:

 • Реформування вищої освіти.
 • Розвиток лідерського потенціалу університетів.
 • Розвиток лідерського потенціалу у вищій освіті.
 • Провідний досвід управління університетами.
 • Вища освіта України у контексті розвитку
 • Європейського простору вищої освіти.
 • Інтернаціоналізація вищої освіти.
 • Інтеграція вищої освіти і досліджень.
 • Політика і врядування у вищій освіті.
 • Лідерство та інституційний розвиток вищої освіти.
 • Економіка вищої освіти.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 р. № 409 науковий журнал внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки».

Науковий журнал індексується у Directory of Open Access Journals (DOAJ), Educational Research Abstracts Online (ERA), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) та інших базах даних, реєстрах і пошукових системах.

Публікація статей є безкоштовною для авторів.

Детальніше:
Інформація українською мовою
Інформація англійською мовою

69 Переглядів

Підтримка британських колег для українських викладачів і студентів: практичні матеріали для викладання STEM дисциплін

Група викладачів з Великої Британії та України розробили веб-сайт Practical STEM Teaching Community Resources: https://sites.google.com/view/stem-teaching-resources/home. Веб-сайт адресований викладачам STEM дисциплін, які викладають в умовах обмеженого доступу до лабораторій або лабораторії їх ЗВО було зруйновано під час воєнних дій; ресурси веб-сайту наразі призначені для студентів-першокурсників і мають компенсувати ті прогалини у навчанні, що мали місце протягом двох років пандемії та шести місяців війни.

Перед початком навчального року розробники веб-сайту хочуть отримати feedback від українських колег – викладачів STEM дисциплін. Розробники звертаються із проханням поширити інформацію та протестувати роботу веб-сайту, а також повідомити, які ще практичні матеріали були б корисними для студентів-першокурсників. Свої рекомендації, зауваження, пропозиції можна надати, заповнивши коротку анкету: https://forms.gle/23HyGv8TAqEnYfNr6.

Співробітники Інституту вищої освіти НАПН України, у свою чергу, теж звертаються до науково-педагогічних працівників українських ЗВО з проханням поширити інформацію про веб-сайт та висловити рекомендації, побажання, зауваження щодо його вдосконалення та розширення.

Звертаємо увагу, що Practical STEM Teaching Community Resources є відкритою платформою, куди можна додавати власні ресурси і завдяки обміну матеріалами та співпраці між викладачами посилювати викладання STEM дисциплін та сприяти вдосконаленню вищої освіти України.

Анкета: STEM: практичні матеріали для підтримки українських викладачів, які навчають першокурсників (google.com)

Веб-сайт Practical STEM Teaching Community Resources (Практичні матеріали для викладання STEM дисциплін) : https://sites.google.com/view/stem-teaching-resources/home.

Створення веб-сайту є продовженням спільного українсько-британського проєкту «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України» (https://ihed.org.ua/internationalization/tehe_ukraine) та особистою ініціативою Advance HE – одного з партнерів Програми (https://www.advance-he.ac.uk).

Детальніше про цю ініціативу можна прочитати у блозі доктора Найджела Френсіса, одного з ініціаторів і розробників веб-сайту (Dr Nigel Francis, https://advance-he.ac.uk/news-and-views/sos-save-our-students-request-practical-he-stem-resources-ukrainian-colleagues).

51 Переглядів

Оголошення (23.08.2022)

Інформація про переможців конкурсу
на заміщення посади наукового співробітника
Інституту вищої освіти НАПН України
(конкурс відбувся 08.08.2022 р., погодження НАПН України відбулося 22.08.2022 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ забезпечення якості вищої освіти Завідувач 1,0 Дебич Марія Андріївна