×
37 Переглядів

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на посади у відділи:

Забезпечення якості вищої освіти:

 • завідувач (1,0) – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • головний науковий співробітник (2,0) – доктор наук;
 • провідний науковий співробітник (2,0) – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • старший науковий співробітник (3,0) – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

Дослідницької діяльності університетів:

 • завідувач (1,0) – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • головний науковий співробітник (3,0) – доктор наук;
 • провідний науковий співробітник (1,0) – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • старший науковий співробітник (2,5) – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

Взаємодії університетів та суспільства:

 • завідувач (1,0) – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • головний науковий співробітник (1,5) – доктор наук;
 • провідний науковий співробітник (1,5) – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • старший науковий співробітник (2,0) – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • молодший науковий співробітник (1,0) – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня;

Соціальних та інституційних трансформацій у вищій освіті:

 • завідувач (1,0) – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • головний науковий співробітник (2,0) – доктор наук;
 • провідний науковий співробітник (1,5) – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • старший науковий співробітник (3,0) – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

Науково-організаційної та кадрової роботи:

 • старший науковий співробітник (0,5) – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук).

Охочі взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 1) письмову за- яву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; 2) копію документа, що посвідчує особу; 3) заповнену особову картку (встановленого зразка); 4) автобіографію; 5) копію трудової книжки (за наявності); 6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); 7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих у таких наукових виданнях: включених до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних), проіндексованих у міжнародних наукометричних базах. Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, де їх розміщено, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти; 8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Строк подання заяв 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

Документи подавати за адресою: 01104, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, (каб. 901), e-mail: t.stefanska@ihed.org.ua. Телефон для довідок: (044) 285-71-24,

(093) 093-22-00. Контактна особа – Стефанська Тетяна Володимирівна.