×

Оголошення

87 Переглядів

Оголошення (03.01.2022)

Перелік учасників конкурсу
на заміщення посад наукових працівників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 02.01.2022 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Дирекція Перший заступник директора 1,0 Слюсаренко Олена Миколаївна
2.  Дирекція Заступник директора з наукової роботи 1,0 Скиба Юрій Андрійович
83 Переглядів

Оголошення (28.12.2021)

Інформація про переможців конкурсу
на заміщення посад наукових співробітників
Інституту вищої освіти НАПН України

(конкурс відбувся 28.12.2021 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ забезпечення якості вищої освіти старший науковий співробітник 0,5 Ворона Вікторія Олексіївна
78 Переглядів

Відбувся захист дисертації випускниці аспірантури Інституту вищої освіти НАПН України.

23 грудня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.456.002 відбувся захист дисертації випускниці аспірантури Інституту вищої освіти НАПН України за освітньо-науковою програмою «Викладання і навчання у вищій освіті» ПОБЕРЕЦЬКОЇ ВІКТОРІЇ ВАСИЛІВНИ на тему «Підготовка майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів», подану на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01– «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки».
Вітаємо ПОБЕРЕЦЬКУ ВІКТОРІЮ ВАСИЛІВНУ та її наукового керівника доктора педагогічних наук, Драч Ірину Іванівну з успішним захистом!

151 Переглядів

Відбувся захист дисертації випускниці аспірантури Інституту вищої освіти НАПН України.

06 грудня 2021 року  на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.456.001 відбувся захист дисертації випускниці аспірантури Інституту вищої освіти НАПН  України за освітньо-науковою програмою «Викладання і навчання у вищій освіті» САМБОРСЬКОЇ ОЛЕНИ ДМИТРІВНИ на тему «Модернізація інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів», подану на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01– «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки».
Вітаємо САМБОРСЬКУ ОЛЕНУ ДМИТРІВНУ та  її наукового керівника доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Ярошенко Ольгу Григорівну з  успішним захистом!

75 Переглядів

Інститут вищої освіти НАПН України запрошує до обговорення проєктів освітньо-наукових програм

Шановні колеги, випускники, аспіранти, докторанти, роботодавці та інші стекхолдери!
Інститут вищої освіти НАПН України запрошує до обговорення проєктів освітньо-наукових програм:
Проєкт освітньо-наукової програми «Політика і лідерство у вищій освіті» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта / педагогіка», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».
Ваші зауваження та пропозиції просимо надавати за формою:
Форма для зауважень /пропозицій для всіх стейкхолдерів щодо вдосконалення ОНП

Проєкт освітньо-наукової програми «Викладання і навчання у вищій освіті» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта / педагогіка», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».
Ваші зауваження та пропозиції просимо надавати за формою:
Форма для зауважень /пропозицій для всіх стейкхолдерів щодо вдосконалення ОНП

76 Переглядів

Оголошення (02.12.2021)

Перелік учасників конкурсу
на заміщення посад наукових працівників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 02.12.2021 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ відділу забезпечення якості вищої освіти старший науковий співробітник 0,5 Ворона Вікторія Олексіївна
83 Переглядів

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на посади:

– перший заступник директора (1,0)
– заступник директора з наукової роботи (1,0)

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою та володіють англійською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових та (або) науково-педагогічних працівників не менше як 5 років, а також  високі моральні якості та організаторські здібності.
Строк подання заявдва місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
– заяву про участь у конкурсі на ім’я директора Інституту НАПН України, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
– особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
– автобіографію;
– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, що видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
– довідку про наявність або відсутність судимості;
– інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
– копію паспорта, засвідчену претендентом;
– копію трудової книжки;
– письмову згоду на обробку персональних даних;
– список наукових праць;
– характеристику з основного місця роботи.
Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

 

– старший науковий співробітник (0,5) відділу забезпечення якості вищої освіти

Кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше 5 років досвіду, за останні 5 років не менше 7 публікацій та/або патентів, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);
Строк подання заяводин місяць з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних; характеристику з основного місця роботи.

Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.
Документи подавати за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, (кім.901).
Телефон для довідок: (044) 285-71-24, (093) 093-22-00.

94 Переглядів

Оголошення (14.09.2021)

Вибори директора
Інституту вищої освіти НАПН України
відбудуться 23 вересня 2021 року
з 11.00 до 15.00
в приміщенні зали засідань
ІВО НАПН України
(м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 8 поверх)

85 Переглядів

Оголошення (02.09.2021)

Інформація про переможців конкурсу
на заміщення посад наукових співробітників
Інституту вищої освіти НАПН України
(конкурс відбувся 30.08.2021 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Дирекція радник 1,0 Калашнікова Світлана Андріївна
2. Відділ науково-організаційної та кадрової роботи старший науковий співробітник 1,0 Шофолова Наталія Миколаївна
3. Відділ взаємодії університетів та суспільства старший науковий співробітник 0,5 Шофолова Наталія Миколаївна
105 Переглядів

Оголошення (21.08.2021)

Перелік учасників конкурсу
на заміщення посад наукових працівників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 20.08.2021 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Дирекція радник 1,0 Калашнікова Світлана Андріївна
2. Відділ науково-організаційної та кадрової роботи старший науковий співробітник 1,0 Шофолова Наталія Миколаївна
3. Відділ взаємодії університетів та суспільства старший науковий співробітник 0,5 Шофолова Наталія Миколаївна