×

Оголошення

297 Переглядів

Оголошення (04.09.2019)

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади:

по відділу науково-організаційної та кадрової роботи

– молодший науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – доктор філософії (кандидат наук) або магістр, досвід роботи за спеціальністю не менше 3 років, досконале володіння українською мовою, впевнене володіння іноземною мовою).

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають: письмову заяву на ім`я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання; копія військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов`язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.

Заяви та документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії за адресою: вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01014 (кім.901) протягом місяця з дати опублікування оголошення. Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за тел.: (044) 285-71-24, (093) 093-22-00.

284 Переглядів

Оголошення (30.08.2019)

Інформація про переможців конкурсу
на заміщення посади молодшого наукового співробітника
відділу науково-організаційної та кадрової роботи
Інституту вищої освіти НАПН України
(конкурс відбувся 29.08.2019 р.)

– Жданова Катерина Олександрівна

289 Переглядів

Оголошення (27.08.2019)

Перелік учасників конкурсу
на заміщення посади молодшого наукового співробітника
відділу науково-організаційної та кадрової роботи
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 23.08.2019 р.)

–    Жданова Катерина Олександрівна
–    Шведова Марія Анатоліївна

292 Переглядів

Оголошення від 24.07.2019

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади:

по відділу науково-організаційної та кадрової роботи

– молодший науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – доктор філософії (кандидат наук) або магістр, досвід роботи за спеціальністю не менше 3 років, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою).

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають: письмову заяву на ім`я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання; копія військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов`язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.

Заяви та документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії за адресою: вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01014 (кім.901) протягом місяця з дати опублікування оголошення. Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за тел.: (044) 285-71-24, (093) 093-22-00.

241 Переглядів

Оголошується додатковий набір в аспірантуру на освітньо-наукову програму «Політика і лідерство у вищій освіті»

У зв’язку з активною участю Інституту вищої освіти НАПН України у міжнародному проекті Програми ЄС Еразмус+ «Структурована співпраця в області докторських досліджень, підготовки з універсальних навичок та академічного письма в регіонах України» (2016-2020 рр.) та модернізацією освітньо-наукової програми «Політика і лідерство у вищій освіті» на основі європейського досвіду відбудеться додатковий набір в аспірантуру здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки (на контрактні місця, без відриву від виробництва). → Докладніше

377 Переглядів

Оголошення на вступ до аспірантури 2019

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Національної академії педагогічних наук України,
Оголошує у 2019 році прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії (з відривом і без відриву від виробництва) за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки, спеціалізацією «Політика і лідерство у вищій освіті». → Докладніше ←

252 Переглядів

Оголошення (29.03.2019)

Список переможців конкурсу
на заміщення посад наукових співробітників
Інституту вищої освіти НАПН України
(конкурс відбувся 28.03.2019 р.)

№п/п

Назва відділу

Посада

Кількість ставок

ПІБ учасника конкурсу

1

Відділ інтернаціоналізації вищої освіти

Провідний науковий співробітник

1,0

Мєлков Юрій Олександрович

2

Відділ економіки вищої освіти

Завідувач відділу

1,0

Жиляєв Ігор Борисович

3

Відділ економіки вищої освіти

Науковий співробітник

1,0

Кірієнко Дар`я Олександрівна
315 Переглядів

Оголошення (07.03.2019)

Список учасників конкурсу
на заміщення посад наукових співробітників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 07.03.2019 р.)

№п/п

Назва відділу

Посада

Кількість ставок

ПІБ учасника конкурсу

1

Відділ інтернаціоналізації вищої освіти

Провідний науковий співробітник

1,0

Мєлков Юрій Олександрович

2

Відділ економіки вищої освіти

Завідувач відділу

1,0

Жиляєв Ігор Борисович

3

Відділ економіки вищої освіти

Науковий співробітник

1,0

Кірієнко Дар`я Олександрівна
255 Переглядів

Оголошення (07.02.2019)

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади:

по відділу інтернаціоналізації вищої освіти:

–     провідний науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), який має вчене звання, за останні п`ять років не менше 7 публікацій, у т.ч. не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів, досвід роботи у галузі вищої освіти не менше 5 років, участь у міжнародних проектах, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

по відділу економіки вищої освіти

–     завідувач відділу – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), який має вчене звання, за останні п`ять років не менше 10 публікацій, у т.ч. не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів, досвід наукової і організаційної роботи у галузі вищої освіти не менше 5 років, вміння керувати колективом, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

–     науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або магістр, який має не менше 5 років досвіду, за останні п`ять років не менше 5 публікацій та/або патентів, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою).

по відділу науково-організаційної та кадрової роботи

–     молодший науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – доктор філософії (кандидат наук) або магістр, досвід роботи за спеціальністю не менше 3 років, наукові праці, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою).

 

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають: письмову заяву на ім`я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання; копія військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов`язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.

Заяви та документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії за адресою: вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01014 (кім.901) протягом 30 календарних днів з дати опублікування оголошення. Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за тел.: (044) 285-71-24,(093) 093-22-00.