×

Оголошення

101 Переглядів

Круглий стіл «Вища освіта в Плані відновлення України: методологічний аспект

18 серпня 2022 р. відбувся круглий стіл «Вища освіта в плані відновлення України: методологічний аспект», організований Інститутом вищої освіти НАПН України спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні та Національними експертами з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+.

В обговоренні проблем відновлення та розвитку вищої освіти в умовах євроінтеграції та відновлення України взяли участь 60 учасників – представників закладів вищої освіти і наукових установ та проєктів Еразмус+, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства кваліфікацій, Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, Національної академії педагогічних наук України, Національні експерти з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ (Олена КОЗІЄВСЬКА, ВРУ; Юрій РАШКЕВИЧ, НАК; Марина МРУГА, МОНУ; Ірина ЗОЛОТАРЬОВА, НАЗЯВО; Вадим ЗАХАРЧЕНКО, НУ «Одеська морська академія»), з них 13 учасників – безпосередньо в Інституті вищої освіти НАПН України та 47 – приєдналися online на платформі ZOOM.
Відеозапис заходу та презентації і доповіді спікерів буде розміщено на вебсайтах і сторінках у Facebook Інституту вищої освіти НАПН України та Національного Еразмус+ офісу в Україні.
ПРОГРАМА
ДЕТАЛЬНІШЕ
ВІДЕОЗАПИС

57 Переглядів

Оголошення (09.08.2022)

Інформація про переможців конкурсу
на заміщення посади наукового співробітника
Інституту вищої освіти НАПН України
(конкурс відбувся 08.08.2022 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ дослідницької діяльності університетів Головний науковий співробітник 1,0 Мєлков Юрій Олександрович
2. Відділ взаємодії університетів та суспільства Провідний науковий співробітник 0,5 Червона Леся Миколаївна
61 Переглядів

Оголошення (27.07.2022)

Перелік учасників конкурсу
на заміщення посад наукових працівників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 26.07.2022 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ забезпечення якості вищої освіти Завідувач 1,0 Дебич Марія Андріївна
2. Відділ дослідницької діяльності університетів Головний науковий співробітник 1,0 Мєлков Юрій Олександрович
3. Відділ взаємодії університетів та суспільства Провідний науковий співробітник 0,5 Червона Леся Миколаївна
59 Переглядів

Оголошення (27.07.2022)

Інформація про переможців конкурсу
на заміщення посади наукових співробітників
Інституту вищої освіти НАПН України
(конкурс відбувся 04.07.2022 р., погодження на засіданні Президії НАПН України відбулося 28.07.2022 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ інтеграції вищої освіти і науки Завідувач 1,0 Червона Леся Миколаївна
53 Переглядів

Оголошення (27.07.2022)

Інформація про переможців конкурсу
на заміщення посади наукових співробітників
Інституту вищої освіти НАПН України
(конкурс відбувся 04.07.2022 р., затвердження на засіданні Президії НАПН України відбулося 28.07.2022 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Дирекція Учений секретар 1,0 Жабенко Олександр Вікторович
55 Переглядів

Оголошення (05.07.2022)

Інформація про переможців конкурсу
на заміщення посад наукових працівників
Інституту вищої освіти НАПН України
(конкурс відбувся 04.07.2022 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ інтеграції вищої освіти і науки Головний науковий співробітник 0,5 Скиба Юрій Андрійович
2. Відділ забезпечення якості вищої освіти Провідний науковий співробітник 1,0 Бородієнко Олександра Володимирівна
53 Переглядів

Інститут вищої освіти НАПН України (01104, м. Київ, вул. Бастіонна, 9; web-caйт: www.ihed.org.ua) оголошує конкурс на посади:

 • завідувач (1,0) відділу забезпечення якості вищої освіти – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • головний науковий співробітник (1,0) відділу дослідницької діяльності університетів – доктор наук;
 • провідний науковий співробітник (0,5) відділу взаємодії університетів та суспільства – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук).

Строк прийняття заяв30 календарних днів  з дня оприлюднення оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; 2) копію документа, що посвідчує особу; 3) заповнену особову картку (встановленого зразка); 4) автобіографію; 5) копію трудової книжки (за наявності); 6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); 7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах. Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти. 8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи подавати за адресою: 01104, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, (кім.901), e-mail: t.stefanska@ihed.org.ua
Телефон для довідок: (044) 285-71-24, (093) 093-22-00
Контактна особа – Стефанська Тетяна Володимирівна.

209 Переглядів

Прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Національної академії педагогічних наук України

оголошує у 2022 році прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії (з відривом і без відриву від виробництва) за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки, спеціалізаціями:

 • «Політика і лідерство у вищій освіті»; сертифікат про акредитацію від 29.07.2021 р. № 2106;
 • «Викладання і навчання у вищій освіті»; сертифікат про акредитацію від 29.07.2021 р. № 2109.

Освітньо-наукові програми удосконалені у межах міжнародних проєктів Програми ЄС Еразмус+ «Структурована співпраця в сфері докторських досліджень, підготовки з універсальних навичок та академічного письма в регіонах України» та Британської Ради «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті» та передбачають міжнародну академічну мобільність, безкоштовну публікацію статей у наукових виданнях Інституту.

Освітньо-наукові програми Інституту акредитовано з визначенням «Зразкова».
Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок загального фонду державного бюджету (за державним замовленням) та коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора Інституту;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього або копію диплома про здобутий за кордоном ступінь вищої освіти і додаток до нього (див. п. 4 розділ 4 Правил прийому 2022 р.);.
 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних.

За наявності додатково подаються такі відомості:

 • список опублікованих наукових праць з теми дисертації;
 • дослідницька пропозиція обсягом 2-3 сторінки (обґрунтування теми дослідження з обраної наукової спеціальності);
 • копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали відповідно до п. 7 розділу V Правил прийому в аспірантуру Інституту вищої освіти НАПН України (див. умови прийому 2022 р.);
 • копії дійсних сертифікатів тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікату Cambridge English Language Assessment;
 • копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);
 • копія трудової книжки.

Вартість контрактної форми навчання за 4 роки складає 97 тис. грн., оплата може здійснюватися щомісячно.

Документи приймаються з 1 до 15 серпня 2022 року за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, Інститут вищої освіти НАПН України, каб. № 804, (понеділок та четвер з 9.30 до 15.30).

Додаткова інформація на сайті Інституту http://ihed.org.ua – розділ Освіта – Аспірантура.

Контакти:

 • (044) 284-20-77; (044) 286-68-04, моб. 095-348-14-03;
 • тел. директора Інституту (044) 286-62-98, моб. 050-523-95-12;
 • тел. гаранта освітньо-наукової програми «Політика і лідерство у вищій освіті» (044) 286-66-68, моб. 097-452-92-10;
 • тел. гаранта освітньо-наукової програми «Викладання і навчання у вищій освіті» (044) 286-63-68, моб. 097-642-39-83;
 • електронна пошта: i.vlasova@ihed.org.ua
141 Переглядів

Прийом до докторантури

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Національної академії педагогічних наук України

Оголошує у 2022 році конкурс вступників до докторантури за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.
Підготовка в докторантурі здійснюється за рахунок загального фонду державного бюджету (за державним замовленням) та коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступники до докторантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора Інституту;
 • копія диплома про вищу освіту і додатку до нього;
 • копія диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • копія атестата доцента, професора (старшого наукового співробітника);
 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • особовий листок з обліку кадрів з автобіографією;
 • клопотання з місця роботи про прийом до докторантури з гарантією працевлаштування в державній установі для навчання за державним замовленням;
 • характеристика-рекомендація;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних.

За наявності додатково подаються такі відомості:

 • список опублікованих наукових праць з теми дисертації;
 • дослідницька пропозиція обсягом 2-3 сторінки (обґрунтування теми докторської дисертації);
 • розгорнутий план докторської дисертації;
 • копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);
 • копія трудової книжки.

Вартість контрактної форми навчання за 2 роки складає 34,3 тис. грн., оплата може здійснюватися щомісячно.

Документи приймаються з 18 липня до 22 серпня 2022 року за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, Інститут вищої освіти НАПН України, каб. № 804, (понеділок та четвер з 9.30 до 15.30).

Додаткова інформація на сайті Інституту http://ihed.org.ua – розділ Освіта – Аспірантура.

Контакти:

 • (044) 284-20-77; (044) 286-68-04, моб. 095-348-14-03;
 • тел. директора Інституту (044) 286-62-98, моб. 050-523-95-12;
 • електронна пошта: i.vlasova@ihed.org.ua
54 Переглядів

Оголошення (16.06.2022)

Перелік учасників конкурсу
на заміщення посад наукових працівників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 15.06.2022 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Дирекція Учений секретар 1,0 Жабенко Олександр Вікторович