×
102 Переглядів

27 квітня 2023 р. відбудеться Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України” (онлайн).

Шановні колеги – науковці, аспіранти, докторанти, представники влади, бізнесу, громади!
Запрошуємо Вас до участі в роботі тематичної дискусійної панелі конференції з обговорення проблем та перспектив розвитку «Відкритої науки як чинника повоєнного відновлення та розбудови України як сильної європейської країни»  та пропонуємо  до 10 квітня 2023 р. заповнити електронну заявку учасника за посиланням https://forms.gle/qpZACprepWwwqfhS8, до якої прикріпити тези обсягом 200-250 слів.

За результатами роботи конференції планується публікація міжнародної колективної монографії (електронне видання), що буде рекомендована до друку вченою радою ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Монографії буде присвоєно номер ISBN. Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 25 квітня 2023 року надіслати на електронну адресу оргкомітету economistori@ukr.net розділи монографії обсягом від 12 до 30 сторінок формату А4 (Шрифт – Тіmеs New Rоmаn, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5).

Участь в конференції, публікація тез і розділів монографії є безкоштовними.
Більш детальна інформація про конференцію розміщена за посиланням: https://bit.ly/3Tj2Nok

Сподіваємось на Вашу участь.
Будемо також вдячні за поширення інформації про конференцію.
До зустрічі 27.04.2023 р. на тематичній дискусійній панелі «Відкрита наука як чинник повоєнного відновлення та розбудови України як сильної європейської країни».
Контактна особа з питань участі в роботі тематичної дискусійної панелі – Ольга Петроє,
тел. 050 552 62 99, e-mail: o.petroye@ihed.org.ua