Проект ELITE

Tempus

Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту (544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES )

  • Національний проект Структурних Заходів, Пріоритет – Вища освіта та суспільство
  • Тривалість проекту: 1 грудня 2013 р. – 30 листопада 2016 р.
  • Програма фінансування ЄС – Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства
  • Сайт проекту: http://elite-project.eu 
  • Рецензований науковий журналInternational Scientific Journal of Universities and Leadership», присвячений проблемам лідерства в освіті, бізнесі та державному управлінні. Публікуються повні тексти статей в Інтернеті з відкритим доступом.

 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Університет і лідерство",
24 травня 2017 р., м. Київ

Програма. Презентації 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Матеріали конференції
у тематичному випуску «Університет і лідерство», журналу «Вища освіта України»

запис відео трансляціі 24.05.2017 (youtube)

Інфолист, реєстраційна форма, вимоги до статей

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Університет і лідерство",
9 листопада 2016 р., м. Київ
 

запис відео трансляціі 9.11.2016 (youtube)

Інфолист, реєстраційна форма, вимоги до статей

 

Міжнародна науково-практична конференція "Університет і лідерство", 
3 грудня 2014 р. м. Київ 
Програма Презентації 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Матеріали конференції
у тематичному випуску «Університет і лідерство», журналу «Вища освіта України» (стор. 97 – 135)

 

Посібники

Оптимальні шляхи та моделі розвитку інституційного потенціалу університетів в контексті глобального лідерства: методичні рекомендації / Авторський колектив: О. Боднарук, І. Драч, С. Калашнікова, О. Коваленко, С. Курбатов, Н. Невмержицька, О. Паламарчук, І. Прохор, В. Рябченко, /1. Червона. За заг. ред. С. Калашнікової. - К: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. -100 с.

Університетська соціальна відповідальність у контексті університетського лідерства: навчальний посібник / О. Оржель. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017. – 40 с.

Роль викладача-лідера у сучасному університеті : навчальний посібник/ А. Ставицький. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.

Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади / Авторський колектив: О. Аарна, Д. Гудонієне, О. Гузар та ін.; за заг. ред. С. Калашнікової. – Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 100 с.

Дослідницьке лідерство в сучасному університеті: навчальний посібник / І. Драч, В. Муромець,
Г. Чорнойван. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017 – 40 стор.

Інтернаціоналізація як інструмент розвитку лідерського потенціалу університету: навчальний
посібник / І. Степаненко, М. Дебич. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017. – 44 с.

Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти: Навчальний посібник / С. Калашнікова. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 44 с.

Підготовка та розвиток молодих дослідників в університеті на основі парадигми лідерства:
навчальний посібник / Линьова І. О. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.

Рейтинги як інструмент розвитку лідерського потенціалу університетів: навчальний посібник / С. В. Курбатов ; за заг. ред. С. А. Калашнікової. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.

Формування командного лідерства в університеті: навчальний посібник / І. Прохор. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.

Розвиток індивідуального лідерства в університеті: навчальний посібник / О. Боднарук. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.

Викладання в університеті на засадах лідерства: навчальний посібник / О. Паламарчук. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.