×
650 Переглядів

Проєкт «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співпрацю Університет – Бізнес – Уряд у ЗВО» (2017-2020 роки)

Сайт Проєкту – http://web.elth.ucv.ro/eduqas/ та http://eduqas.dsum.edu.ua/

Координатор Проєкту від Інституту: Олена Оржель (o.orzhel@ihed.org.ua)

Мета Проєкту – вдосконалення систем забезпечення якості вищої освіти шляхом розроблення та запровадження ефективних внутрішніх стандартів якості, націлених на підвищення можливостей працевлаштування студентів університетів країн-партнерів.
Болонського процесу.

Очікуванні результати Проєкту:

  • Створення підрозділів із забезпечення якості в університетах.
  • Розроблення стандартів та рекомендацій для внутрішнього забезпечення якості у системі вищої освіти.

Заходи Проєкту

10-14 вересня 2018 р. – візит до Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Стокгольм, Швеція. Докладніше.

12-14 березня 2019 р. робоча зустріч представників університетів та освітніх установ, учасників проєкту EDUQAS, в Université de Lorraine (м. Нансі, Франція). Докладніше.

12-15 листопада 2019 в рамках проєкту Еразмус+ «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в закладах вищої освіти» (скорочена назва EDUQAS) відбувся візит до Казахського університету міжнародних відносин та світових мов імені Абилай хана.
Учасники проєкту взяли участь у VI Міжнародній науково-практичній конференціі «Просування ефективних практик культури якості у вищій освіті: бенчмаркінг і пошук резервів», яку проводив університет ім. Абилай хана. Основною метою конференції було обговорення актуальних питань в галузі забезпечення якості освіти, формування культури якості та роль незалежної акредитації як фактору забезпечення якості освітніх програм і послуг.
В рамках проєкту EDUQAS відбувалася оцінка якості освітньої програми «Перекладацька справа» експертами з Румунії, Бельгії, Швеції, Латвії, Болгарії та України. Вона проходила у відповідності з європейськими стандартами і включала не лише вивчення офіційних документів, але й активне спілкування з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами освітнього процесу, зокрема інтерв’ю із викладачами, студентами, керівництвом університету та предстаdниками бізнесу. З доповідей співробітників університету, відповідальних за забезпечення якості, інтерв’ю студентів і викладачів було очевидно, що забезпечення якості є частиною адміністративної культури університету.
Крім того, учасники проєкту взяли участь в проєктних зборах, в ході яких відбулося обговорення досягнень і викликів у ході реалізації проєкту, окреслення його завдань на наступний рік, а також підготовка до моніторингу проєкту у грудні 2019 р.

04–06 грудня 2019 р. в Інституті економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» відбувся моніторинг проєкту ERASMUS+ “EduQAS – Імплементація системи забезпечення якості освіти через співпрацю Університет – Бізнес – Уряд”. Докладніше.

28–30 січня 2020 р. у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (ХНЕУ) відбулася чергова зустріч партнерів проєкту. Докладніше.

11–13 лютого, 2020 року відбулось пілотне оцінюванні освітніх програм у Національній металургійній академії України (НМетАУ). Докладніше.