×
119 Переглядів

Проєкт «Модель персоналізованого навчання студентів на основі віртуального навчального середовища інтелектуального тьюторства “Навчання без обмежень”» (SMART-PL) (2023-2026 роки)

Мета Проєкту:
Впроваджувати європейський досвід студентоцентрованого навчання, підвищувати роль студентів у забезпеченні якості вищої освіти у країнах-партнерах через запровадження моделі персоналізованого навчання студентів на основі віртуального навчального середовища інтелектуального тьюторства «Навчання без обмежень» і гібридних технологій.
Ця модель забезпечить студентам можливість розвивати свої навички у власному темпі, оцінювати власні досягнення, допоможе їм персоналізувати та корегувати свої навчальні траєкторії, цілі та зміст відповідно до індивідуальних потреб, сприятиме навчальній мотивації та завдяки гібридним технологіям навчання дозволить повноцінно залучати студентів і викладачів з обмеженими можливостями до освітнього процесу.

Завдання Проєкту:

 1. Підвищити мотивацію студентів до навчання шляхом застосування індивідуалізованого підходу до навчання та створення умов для задоволення індивідуальних потреб студентів, пов’язаних з диференціацією та персоналізацією академічних траєкторій.
 2. Підвищити прозорість і зрозумілість освітнього процесу та оцінювання для студентів (враховуючи результати неформальної освіти), зменшення хвилювання студентів за власний професійний досвід та формування у них впевненості в досягненні ефективних результатів.
 3. Створити додаткові можливості отримати вищу освіту людям з обмеженими можливостями та особливими академічними потребами за допомогою інклюзивної освіти та запровадженої моделі персоналізованого навчання і гібридних технологій.
 4. Покращити освітні програми університетів шляхом удосконалення процесу формування компетентностей та розподілу програмних результатів навчання студентів між освітніми компонентами; підвищити якість навчальних матеріалів.
 5. Сприяти мобільності студентів, у тому числі у віртуальному режимі, на різних рівнях (між університетами / країнами, всередині університету / країни), між академічними секторами та формами навчання (формальна / неформальна / заочна) шляхом визнання та погодження оцінок / кредитів.
 6. Забезпечувати зворотній зв’язок щодо ефективності роботи студентів, викладачів та управлінського персоналу.
 7. Посилити взаємодію всіх зацікавлених сторін, включаючи роботодавців, громадськості та контролюючих органів (Міністерство освіти і науки України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти), для того, щоб створити гнучкий механізм адаптації результатів навчання до змін ринку та сучасних технологій.
 8. Забезпечувати ринок праці висококваліфікованими спеціалістами, наділеними компетентностями, що відповідають високим стандартам якості ЄС та актуальним вимогам роботодавців; творити культуру безперервного навчання.

 
Робочі пакети:
Робота 1. Управління Проєктом
Робота 2. Розроблення методологічної підтримки для моделі персоналізованого навчання
Робота 3. Розроблення інформаційно-діагностичної онлайн-платформи SMART на основі адаптації відкритого віртуального навчального середовища
Робота 4. Створення університетських коворкінг-центрів «Навчання без обмежень» у кожному університеті-партнері
Робота 5. Практична апробація моделі персоналізованого навчання та інтелектуального тьюторства
Робота 6. Забезпечення якості
Робота 7. Популяризація / поширення інформації

Партнери Проєкту / Консорціум:

 1. Tallinn University of Technology https://taltech.ee/en/
 2. Katholieke Universiteit Leuven https://www.kuleuven.be/english/about-kuleuven/
 3. Politechnika Wroclawska https://pwr.edu.pl/en/
 4. Львівський національний університет імені Івана Франка https://lnu.edu.ua
 5. Криворізький національний університет http://www.knu.edu.ua
 6. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://karazin.ua
 7. Хмельницький національний університет https://khmnu.edu.ua
 8. Національний університет «Одеська політехніка» https://op.edu.ua
 9. Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України https://ihed.org.ua
 10. Херсонський державний університет https://www.kspu.edu
 11. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти https://naqa.gov.ua

Заходи Проєкту

22-23 лютого 2024 року
Тренінг «Компетентнісно-орієнтоване персоналізоване навчання та формуюче оцінювання у системі забезпечення якості вищої освіти»
Інститутом вищої освіти НАПН України в рамках виконання Проєкту SMART-PL було організовано та проведено онлайн тренінг для науково-педагогічних працівників університетів-партнерів проєкту.
Програма
фото

25.05.2023
Презентація Звіту
Команда Інституту вищої освіти НАПН України презентувала партнерам Проєкту SMART-PL Звіт за результатами дослідження “Benchmarking of the European and Ukrainian practice of applying a personalized approach to learning” (D 2.1)
Звіт
Презентація

23-24.02.2023
Установча нарада Проєкту SMARTPL
Презентація загальної інформації про Проєкт
Презентації партнерів про свої установи
Інформація щодо плану Проєкту, особливостей звітування та управління