×
164 Переглядів

Листопад 2015 року November 2015

2.11.2015 р. (15.00) – Дирекція, Конкурсна комісія

2.11.2015 р. (12.00-15.00) – Семінар “Розроблення освітніх програм підготовки докторів філософії” (спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні) (експерт – М. Винницький)

2-9.11.2015 р. – Кандидатські іспити (за окремим графіком)

3-4.11.2015 р. – Тренінг з діагностики лідерського потенціалу особистості (Проект Програми TEMPUS ELITE)

10.11.2015 р. – IV Міжнародна конференція “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу”

12-13.11.2015 р. – Тренінг з діагностики лідерського потенціалу команди (Проект Програми TEMPUS ELITE)

13.11.2015 р. – Засідання Спецради К26.053.11

17.11.2015 р. (14.00) – Інформаційна зустріч Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України (спільно з Британською Радою в Україні)

17-18.11.2015 р. – Засідання Спецради Д26.456.02

23.11.2015 р. (14.00) – Презентація монографії Л. Горбунової “Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики” (інформаційний листок)

24.11.2015 р. (11.00-12.30) – семінар “Докторська підготовка в американських університетах” (мова спілкування – англійська) (інформаційний листок)

25.11.2015 р. (12.00) – Експертний круглий стіл з економіки вищої освіти

30.11.2015 р. (11.00) – Науково-методичний семінар для аспірантів, докторантів, здобувачів Інституту

30.11.2015 р. (14.00) – Засідання Вченої ради ІнститутуNovember 2, 2015. (15.00) – Directorate meeting. Сompetitive commission

November 2, 2015. (12.00-15.00) – Seminar «Development of Doctor of Philosophy programmes»(in collaboration with National Erasmus+ Office in Ukraine) (expert – M. Vynnytskyi)

November 2-9, 2015. – Qualifyingexaminations for the Candidate degree (according to the separate schedule)

November 3-4, 2015. – Training on Diagnostics of Leadership potential of a Person(Programme TEMPUS  TEMPUS Project “Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging” (ELITE)

November 10, 2015. – IV International Academic-Practical Conference «European Integration of Higher Education of Ukraine in the Context of Bologna Process»

November 12-13, 2015.– Training on Diagnostics of Leadership potential of aTeam(Programme TEMPUS TEMPUS Project “Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging” (ELITE)

November 13,2015. – Session of the Specialized academic board К26.053.11

November 17, 2015. (14.00) – Informational meeting in the framework of  Ukraine Higher Education Leadership Development Programme(in collaboration with British Council in Ukraine)

November 17-18, 2015. – Session of the Specialized academic board Д26.456.02

November 23, 2015. (14.00) – Preentation of the L. Horbunova’s Monograph “Philosophy of the transformative adult education: university strategies and practices”

November 25, 2015. (12.00) – Expert round-table on Economics in Higher Education

November 30, 2015. (11.00) – Academic and methodical seminar for students of doctoral and postdoctoral programs, Ph.D. Seekers of the Institute

November 302015. (14.00) – Session of the Academic board