Вчена рада

Склад Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України затведжено Постановою Президії НАПН України від 28 вересня 2017 р.