Вчена рада

Склад Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України затведжено Постановою Президії НАПН України від 23 березня 2016 р.