Вчена рада

Склад Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України (затведжено Постановою Президії НАПН України від 15 лютого 2018 р. № 1-2/3-58 )