Спеціалізована рада (теорія та методика навчання)

  • К.26.053.11
  • Голова – Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-коресподент НАПН України, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки, Інститут вищої освіти НАПН України
  • Заступник голови – Ісаєнко Володимир Миколайович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
  • Вчений секретар – Скиба Юрій Андрійович, доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України
  • тел.: +38-044-284-20-77

Наказом Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 р. Спеціалізованій вченій раді К 26.053.11 у Національному педагогічному університету імені М.П. Драгоманова й Інституті вищої освіти НАПН України надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук строком на два роки (до 15 квітня 2016 р.)за спеціальностями:

  • 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія)
  • 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія)

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

18 березня 2016 р. о 13.00 год. – захист кандидатської дисертації, Кучук Світлана Юріївна «Формування у старшокласників знань про нанотехнології у процесі факультативного навчання біології» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія). Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 1, 2. Дисертація.

11 грудня 2015 р. о 13.00 год. – захист кандидатської дисертації, Криворучко Аліна Валеріївна «Підготовка майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія). Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 1, 2. Дисертація.

18 вересня 2015 р. о 13.00 год. - захист кандидатської дисертації, Диченко Тетяна Василівна «Методика навчання хімії  слухачів підготовчих факультетів» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія). Автореферат. Відгуки офіційних опонентів. Дисертація.