×
227 Переглядів

Інформаційні матеріали для проведення державної атестації Інституту вищої освіти НАПН України як наукової установи

Дод. 2 Класифікаційна оцінка наукової установи за її науковим потенціалом і досягненнями у попередні роки

Дод. 9 Аналітична записка про рівень розвитку наукового (науково-технічного) потенціалу і результативність діяльності наукової установи за звітний період та обґрунтування напрямів і заходів з удосконалення та розвитку діяльності наукової установи на короткостроковий (до 5 років) період

Дод. 3 Показники діяльності наукової установи

Дод. 4 Відомості щодо забезпечення наукової установи науковими працівниками

Дод. 5 Відомості щодо результатів наукової і науково-технічної діяльності

Дод. 6 Відомості щодо показників фінансово-економічної діяльності та стану матеріально-технічної бази

Дод. 7 Відомості щодо публікаційної активності

Дод. 8 Відомості щодо результатів створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності

Перелік публікацій у наукових журналах, що індексуються у Web of Science Core Collection і Scopus та наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України