×
418 Переглядів

Механізми розширення фінансової автономії закладів вищої освіти України

Профіль НДР

Відділ, що виконує НДР – Відділ економіки вищої освіти
Термін виконання НДР – 2018-2020 рр.
Державний реєстраційний номер – 0118U003247
Мета НДР – визначити та обґрунтувати механізми розширення фінансової автономії
закладів вищої освіти України.
Завдання НДР:

 1. Визначити теоретико-методологічні засади розширення фінансової автономії
  закладів вищої освіти.
 2. Здійснити аналіз провідного зарубіжного та вітчизняного досвіду щодо розширення
  фінансової автономії закладів вищої освіти.
 3. Визначити та обґрунтувати механізми розширення фінансової автономії закладів
  вищої освіти України.

Наукові результати:

 1. Препринт (аналітичні матеріали) (2018, частина 1)
 2. Препринт (аналітичні матеріали) (2019, частина 2)
 3. Методичні рекомендації (2019)
 4. Колективна монографія (2020)
 5. Статті (2018-2020 рр.)