×
209 Переглядів

Конференції 2015 рокуConferences of 2015

17-19 червня 2015 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Правове забезпечення реформ освіти в Україні” (презентації: 134567) (м. Київ)

27-28 вересня 2015 р. – XIV Міжнародна науково-практична конференція “Освіта і доля нації” (м. Харків)

2 жовтня 2015 р. – V Міжнародна науково-практична конфренція “Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України

7 жовтня 2015 р. – І Міжнародна науково-практична конференція “Інтеграція вищої освіти і науки” (матеріали конференції) (м. Київ)

14-15 жовтня 2015 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи” (м. Кременчуг)

10 листопада 2015 р. – IV Міжнародна науково-практична конференція “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу” (сайт конференції,програма) (м. Київ)

УВАГА! ІІ Міжнародна науково-практична конференція конференція “Університет і лідерство” (сайт конференції) – відбудеться у квітні-травні 2016 р. 

June 17-19, 2015. – International Academic-Practical Conference «Legal Provision of Education in Ukraine»

October 2, 2015. – V International Academic-Practical Conference «Effectiveness of organizational and economic mechanism of innovative development of higher education of Ukraine»

October 7, 2015. – І International Academic-Practical Conference «Integration of Higher Educationand Science»

October 14-15, 2015. – International Academic-Practical Conference «Contemporary Higher Educationrealiaissuesprospects»

October 2015. (The date will be specified later) – XIV International Academic-Practical Conference «Education and Fate of the Nation»

November 102015. – IV International Academic-Practical Conference «European Integration of Higher Education of Ukraine in the Context of Bologna Process»

ІІ International Academic-Practical Conference «University and Leadership» – April – May 2016