×
23 Переглядів

31 серпня 2023 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:
– схвалення рекомендацій для покращення якості досліджень та їх представлення;
– внесення змін до «Положення про організацію освітнього процесу Інституту вищої освіти НАПН України», «Положення про відділ науково-організаційної та кадрової роботи», «Атестаційної форми наукового працівника Інституту вищої освіти НАПН України» (відповідно до зобов’язань Інституту в проєкті UTTERLY);
– затвердження атестації аспірантів першого та четвертого років навчання;
– відрахування з аспірантури здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Політика і лідерство у вищій освіті» (спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки) у зв’язку із закінченням терміну підготовки;
– зарахування до аспірантури на освітньо-наукову програму «Викладання і навчання у вищій освіті» за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки та призначення наукових керівників;
– зарахування до докторантури за галуззю 013 – педагогічні науки та призначення наукових консультантів;
– поновлення на четвертий рік навчання аспірантки З.В. Литвин;
– внесення змін до складу редакційної колегії журналу «Філософія освіти. Philosophy of Education».
За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.