×
10 Переглядів

Прийом до докторантури

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
оголошує у 2022 році конкурс вступників до докторантури за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.

До заяви на ім’я директора Інституту додаються:

 • особовий листок з обліку кадрів з автобіографією;
 • клопотання з місця роботи про прийом до докторантури з гарантією працевлаштування в державній установі для навчання за державним замовленням;
 • характеристика-рекомендація;
 • розгорнутий план докторської дисертації;
 • наукова доповідь з теми докторської дисертації;
 • список опублікованих праць за темою дисертації;
 • копія диплома про вищу освіту;
 • копія диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • копія атестата доцента, професора (старшого наукового співробітника);
 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія трудової книжки;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • копію свідоцтва про шлюб або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

Підготовка в докторантурі здійснюється за рахунок загального фонду державного бюджету (за державним замовленням) та коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту), вартість контрактної форми підготовки за 2 роки складає 34300 грн.

Документи приймаються з 18 липня до 22 серпня 2022 року за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, Інститут вищої освіти НАПН України, каб. № 804, (понеділок та четвер з 9.30 до 15.30).

Додаткова інформація: