×
126 Переглядів

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на посади:

– радник при дирекції наукової установи – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), стаж роботи на посадах наукових та (або) науково-педагогічних працівників не менше як 3 роки, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою, наявність високих моральних якостей та організаторських здібностей);

– старший науковий співробітник відділу взаємодії університетів та суспільства – 0,5 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше 5 років досвіду, за останні 5 років не менше 7 публікацій та/або патентів, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

– старший науковий співробітник відділу науково-організаційної та кадрової роботи – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше 5 років досвіду, за останні 5 років не менше 7 публікацій та/або патентів, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою).

Строк подання заяв – один місяць з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних; характеристику з основного місця роботи.

Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

Документи подавати за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, (кім.901).

Телефон для довідок: (044) 285-71-24(093) 093-22-00.