×
7 Переглядів

29 квітня 2024 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Перед початком засідання:
– голова Вченої ради О.Ю. Оржель вручила О.Ф. Паламарчук, старшому науковому співробітнику відділу забезпечення якості вищої освіти, атестат старшого дослідника зі спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки»;
– директор Інституту І.І. Драч вручила відзнаки співробітникам Інституту:
Ю.К. Корсаку, кандидату філософських наук, старшому науковому співробітнику відділу науково-організаційної та кадрової роботи – Подяку директора Інституту за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди ювілею;
О.М. Отич, доктору педагогічних наук, професору, головному науковому співробітнику відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці – Сертифікат доповідача семінару «Формування інноваційної інфраструктури закладів вищої освіти: теоретичні основи і європейський досвід»;
О.М. Петроє, доктору наук з державного управління, професору, завідувачу відділу дослідницької діяльності університетів та О.Ю. Оржель, доктору наук з державного управління, доценту, головному науковому співробітнику відділу взаємодії університетів та суспільства – Дипломи міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2023» за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій в освітній процес;
– директор Інституту І.І. Драч повідомила про нагородження Інституту відзнаками:
Дипломами «Золота медаль» у номінаціях «Науково-дослідна діяльність закладу вищої освіти» та «Якісна професійна освіта – сталий розвиток української держави»;
Дипломом за участь у міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2023»;
Дипломом п’ятнадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2024» за презентацію досягнень, активну участь і значний внесок у розвиток сфери освіти й науки України.

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:

  • затвердження «Правил прийому на навчання до аспірантури Інституту вищої освіти НАПН України у 2024 році», «Положення про стипендіальну комісію та правила призначення академічних стипендій аспірантам і докторантам Інституту вищої освіти НАПН України», «Порядку використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) аспірантам Інституту вищої освіти НАПН України»;
  • схвалення «Перспективного тематичного плану наукових досліджень Інституту на 2025–2027 роки»;
  • підготовки «Орієнтовного перспективного тематичного плану наукових досліджень Інституту, що розпочинаються у 2026 та 2027 роках».

За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.