×
4 Переглядів

Мережа державних закладів вищої освіти України: аналіз ефективності та конкурентоспроможності : препринт (аналітичні матеріали); за ред. В. Кременя.

Надруковано препринт (аналітичні матеріали), підготовлений за участю вчених Інституту вищої освіти НАПН України: Мережа державних закладів вищої освіти України: аналіз ефективності та конкурентоспроможності : препринт (аналітичні матеріали) /
В. Кремень, В. Луговий, П. Саух, О. Слюсаренко, Ж. Таланова; за ред. В. Кременя. Київ: НАПН України, 2024. 68 с.

https://doi.org/10.37472/NAES-IHED-2024
PDF
У препринті (аналітичних матеріалах) проаналізовано стан, ефективність і конкурентоспроможність мережі державних закладів вищої освіти України. Надана загальнонаціональна та за регіонами характеристика мережі закладів з огляду на їх кількість і величину, профіль і пріоритетність підготовки, охоплення і дублювання, комплектність спеціальностей, позиції в міжнародних університетських рейтингах, перспективи оптимізації, насамперед шляхом укрупнення. Результати дослідження можуть бути корисними для проведення пріоритетних реформ вищої освіти, необхідних у воєнний і післявоєнний періоди, підвищення обороноздатності держави та успішної євроінтеграції країни.
Адресовано управлінцям, дослідникам, суб’єктам освітньої діяльності.