×
199 Переглядів

Жовтень 2015 рокуOctober 2015

1 жовтня 2015 р. – Дирекція

1 жовтня 2015 р. – Засідання Вченої ради Інституту

2 жовтня 2015 р. – V Міжнародна науково-практична конференція “Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України”

7 жовтня 2015 р. – І Міжнародна науково-практична конференція “Інтеграція вищої освіти і науки”

9 жовтня 2015 р. – Презентація посібників для вивчення англійської мови видавництва “Express Publishing”

12 жовтня 2015 р. – Атестація аспірантів і докторантів

15 жовтня 2015 р.  – Засідання спецради Д 26.456.02

19 жовтня 2015 р.  – Засідання спецради Д 26.456.01

20-21 жовтня 2015 р. – Міжнародний круглий стіл із забезпечення якості вищої освіти (Національний Еразмус+ офіс в Україні) (реєстрація)

26 жовтня 2015 р.  – Семінар для аспірантів, докторантів і здобувачів

26 жовтня 2015 р. – Засідання Вченої ради ІнститутуOctober 1, 2015.Directorate meeting 

October 1, 2015. Session of the Academic board 

October 2, 2015. – V International Academic-Practical Conference «Effectiveness of organizational and economic mechanism of innovative development of higher education of Ukraine» 

October 7, 2015. – І International Academic-Practical Conference «Integration of Higher Education and Science» 

October 9, 2015. – Methodical seminar-presentation of new training and teaching materials for teaching English by publishing house «Express Publishing». The Seminar is organized on the initiative of the Greek Embassy in Ukraine and the Embassy of Ukraine in Greece, with the assistance of the Verkhovna Rada Committee for Science and Education and the Ministry of Educationand Science of Ukraine.

October 12, 2015. – Certification of students of postgraduate and postdoctoral programmes 

October 15, 2015. – Session of the Specialized academic board Д 26.456.02 

October 19, 2015. – Session of the Specialized academic board Д 26.456.01 

October 20-21, 2015. – Round table on Development Quality Assurance system in Ukraine in line with Bologna Process organised by National Erasmus+ Office in Ukraine.

October 26, 2015. – Seminarforstudentsof doctoral and postdoctoral programs, Ph.D. Seekers of the Institute. 

October 26, 2015. Session of the Academic board