×
28 Переглядів

З 06 по 10 лютого 2023 р. в Інституті вищої освіти НАПН України відбулась сесія для аспірантів освітньо-наукової програми «Політика і лідерство у вищій освіті» першого року навчання.

Під час сесії аспіранти на практичних заняттях закріпили результати навчання з навчальних дисциплін «Філософія освіти та методологія освітніх досліджень», «Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність у вищій освіті», «Політика і врядування у вищій освіті», «Організація освітнього процесу у вищій освіті України». Аспіранти отримали рекомендації провідних науковців щодо організації власної освітньої траєкторії навчання та досліджень задля розвитку загальних та фахових компетентностей. Сесія була наповнена змістовною взаємодією викладачів та аспірантів на засадах довіри та поваги.