×
29 Переглядів

Публікація вчених Інституту в міжнародному науковому видавництві «Springer»

Наукову працю «Modelling the Universities’ E-Infrastructure for the Development of Open Science in Ukraine» вчених Інституту вищої освіти НАПН України (І. Драч, О. Петроє, Н. Базелюк, О. Бородієнко, О. Слободенюк) опубліковано у серії «Information Technology for Education, Science, and Technics» міжнародного наукового видавництва Springer.

У публікації обґрунтовано, що розбудова е-інфраструктури університетів є ключовою умовою розвитку відкритої науки в Україні, її успішної інтеграції до Європейського дослідницького простору (ЄДП) та Європейського простору вищої освіти (ЄПВО). Об’єктом дослідження була екосистема відкритої науки, а предметом – дослідницькі е-інфраструктури університетів для відкритої науки. Мета дослідження полягала у теоретичному обґрунтуванні моделі екосистеми дослідницьких е-інфраструктур університетів України. У дослідженні використано методи аналізу, синтезу, узагальнення документів EU щодо ЄДП, ЄПВО та результатів наукових розробок з впровадження відкритої науки. За допомогою методів якісного та кількісного аналізу з’ясовано стан,  проблеми та завдання розвитку дослідницьких е-інфраструктур в Україні. Метод моделювання використано для розроблення моделі екосистеми дослідницьких е-інфраструктур університетів України. У результаті дослідження, на основі узагальнення стандартів UNESCO, EU, European University Association, визначено склад основних компонентів екосистеми відкритої науки. Запропоновано й теоретично обґрунтовано модель екосистеми дослідницьких е-інфраструктур українських університетів, яка розроблена з урахуванням як наявної національної дослідницької е-інфраструктури так і екосистеми відкритої науки та дослідницьких є-інфраструктур ЄС, відображає основні напрями політики з її формування та розвитку. Надано пропозиції щодо розбудови дослідницьких е-інфраструктур відкритої науки університетів в Україні.

Лінк на публікацію на сайті видавництва «Springer»: https://doi.org/10.1007/978-3-031-35467-0_19