×
61 Переглядів

Про проходження стажування професорів кафедри парламентаризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. Голубь та І. Плотницької

З 24 лютого 2022 р. по 24 червня 2022 р. професори кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерія Голубь, доктор наук з державного управління, професор та Інна Плотницька, кандидат філологічних наук, професор проходили стажування в Інституті вищої освіти НАПН України, результати якого розглянуто 04 липня 2022 р. на засіданні Вченій раді Інституту вищої освіти НАПН України.

Валерія Голубь та Інна Плотницька відмітили інноваційність та високий рівень наукових праць співробітників Інституту. Особливий інтерес у доповідачів викликали монографії та аналітичні матеріали, в яких висвітлені глобальні інституційні трансформації у сфері вищої освіти, трансформативні та комунікаційні стратегії вищої освіти, проблеми забезпечення якості вищої освіти, розвиток науково-педагогічного потенціалу університетів в контексті євроінтеграції. За результатами стажування оновлено зміст навчальних дисциплін «Парламентаризм у системі публічного управління», «Методика викладання у вищій школі», «Стратегічний менеджмент у публічному управлінні» за освітньо-науковою програмою «Парламентаризм і парламентська діяльність» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти; доповнено список рекомендованих джерел науковою та методичною продукцією, підготовленою співробітниками Інституту вищої освіти НАПН України.