×
71 Переглядів

Про проходження стажування професора кафедри парламентаризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л. Даниленко

З 24 лютого 2022 р. по 24 червня 2022 р. професор кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка Лідія Даниленко, доктор педагогічних наук, професор стажувалася в Інституті вищої освіти НАПН України.
За період стажування Лідія Даниленко ознайомилася з роботою відділів та найвагомішими науковими результатами співробітників Інституту вищої освіти НАПН України. Особливу увагу приділила дослідженню ««Теоретичні основи підвищення дослідницької спроможності університетів України у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»» (2021), (В. Луговий, О. Петроє, І. Драч та ін.) та монографіям «Феномен університету в контексті «суспільства знань» (В. Андрущенко, І. Предборська, Є. Пінчук, І. Степаненко та ін.), «Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції» (І. Драч, С. Калашнікова, О. Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона).
Результати наукових досліджень співробітників Інституту вищої освіти НАПН України імплементовані Лідією Даниленко у зміст навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи» освітньо-наукової програми «Парламентаризм і парламентська діяльність» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».